1,04 miljoen verzekerden sluiten zorgpolis over

Volgens de tellingen van Vektis, informatiecentrum voor gedeclareerde zorg, is 6,1% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dit is een voorlopig cijfer en kan nog hoger worden.

Vektis stelt het percentage verzekerden dat dit jaar is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar voorlopig vast op 6,1%. Dat zijn 1,04 miljoen verzekerden. Dit percentage is gebaseerd op alle overstapinformatie die op dit moment bij de zorgverzekeraars bekend en verwerkt is. Het definitieve overstappercentage maakt Vektis in februari bekend, als alle overstapinformatie compleet is. In april volgt een uitgebreide analyse van de overstapcijfers in de Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2017.

In 2016 was het definitieve overstappercentage 6,3% en in 2015 was dit 6,8%. "Daarmee lijkt het percentage overstappers vooralsnog wat lager uit te vallen ten opzichte van vorig jaar", aldus Vektis. Het hoogste percentage overstappers werd bereikt in de overgang van 2012 op 2013, toen dit net boven de 7% uitkwam.

Verzekerden konden tot 1 januari 2017 hun zorgverzekering opzeggen. Tot uiterlijk 1 februari 2017 hebben zij dan de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Verreweg de meeste overstappers hebben al een nieuwe zorgverzekering afgesloten.
Bron: Vektis
Geplaatst op 11-01-2017

Volgende >


Share on: