Aanvaring stuw wellicht door menselijke fout

Op donderdagavond 29 december jl. is het schip Maria Valentine (2001 gebouwd in Tsjechië) in de mist tegen een stuw in de Maas bij Grave gevaren. Het schip met een lengte van 110 meter en motorvermogen van 1800 pk voer met volle snelheid op de sluis af. De Duitse eigenaar (Gefo) van het schip is verzekerd via de Duitse verzekeringsmakelaar Georg Duncker.

Het is de eerste maal sinds de realisatie van deze stuw in 1928 dat er een dergelijke calamiteit voorkomt, zo meldt Rijkswaterstaat. Per jaar passeren ongeveer 9000 schepen de sluis die naast de stuw gelegen is. De aanvaring was mogelijk het gevolg van een menselijke fout. De politie heeft de 52-jarige Slowaakse schipper de vrijdag na het ongeval in het ziekenhuis aangehouden. Bij hem is een bloedtest afgenomen en hij is verhoord. Een dergelijk modern schip zal de beschikking hebben over moderne navigatietechniek, waardoor dergelijke aanvaringen eigenlijk 'niet mogelijk' zouden zijn.

De hulpverlening kwam traag op gang kwam. Pas drie uur na de schadevaring rukten de hulpdiensten grootschalig uit. De gevaarlijke stof benzeen kwam vrij. De brug werd enige tijd afgesloten voor het verkeer. De scheepvaart op de Maas tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal werd gestremd. Veel schepen moesten daardoor omvaren via Antwerpen (de schade voor het omvaren wordt begroot op driehonderdduizend euro). Rijkswaterstaat heeft door verpompen van water het Maas-Waalkanaal weer bevaarbaar kunnen maken.

Aan de stuw is schade aan vijf jukken en de onderwaterconstructie. Voor het herstel van de stuw wordt enerzijds gewerkt aan een korte termijn oplossing (de te treffen tijdelijke voorziening dient binnen 48 uur verwijderbaar te zijn in verband met mogelijk hoogwater) en aan een structurele oplossing (herstel bestaande constructie).

Woonboten en pleziervaartuigen zijn drooggevallen door het gezakte waterpeil. Drooggevallen oevers brengen het risico met zich mee van instorten van oevers en omvallen van bakenbomen.

De aansprakelijkheid voor de eigenaar van het schip is door internationale verdragen beperkt.
 
Bronnen: Rijkswaterstaat; De Gelderlander; Transport Online; Schuttevaer; am:
Geplaatst op 11-01-2017

< Vorige


Share on: