Immigratie stuwt bevolkingsgroei op

Begin 2016 lag de bevolking in ons land nog net onder de 17 miljoen. Met het ingaan van het nieuw jaar telt ons land 17,1 miljoen geregistreerde inwoners, volgens recente ramingen van het CBS. Per saldo is de bevolking met 111 duizend mensen gegroeid. Bijna 80% van de bevolkingsgroei komt door immigratie. Vooral de grote steden groeien.

In 2015 groeide ons land met 78 duizend inwoners. In 2016 met naar schatting 111 duizend, waarvan 87 duizend doordat zich meer mensen in ons land vestigden dan er vertrokken. Niet alleen steeg  in 2016 het aantal asielmigranten; ook kwamen er bijboorbeeld meer mensen uit onze buurlanden Duitsland, België en VK.

De vier grote steden kregen er in 2016 de meeste inwoners bij, vooral door veel geboorten en immigratie. In verhouding tot het aantal inwoners groeiden alle vier de grote steden sinds 2008 vrijwel elk jaar harder dan Nederland als geheel. Landelijk kwamen er in 2016 (tot 1 december) per saldo 6 mensen per duizend inwoners bij. In Amsterdam waren dat er 18 per duizend, gevolgd door Rotterdam (13), Utrecht (12) en Den Haag (9). Utrecht was tot 2015 de sterkste groeier van de vier, maar de afgelopen twee jaar is dat Amsterdam.
In ruim een op de vijf gemeenten daalde het aantal inwoners; veel van deze gemeenten liggen in het noordoosten van Nederland.

De natuurlijke aanwas is in 2016 beperkt. Weliswaar nam het aantal geboorten iets toe, maar dat deed het aantal sterfgevallen ook. Het geboorteoverschot komt uit op bijna 24.000 mensen (23.000 in 2015; 35.000 in 2014; 66.000 in 2000).

Voor de komende jaren verwacht CBS dat de bevolking nog doorgroeit, zowel door natuurlijke aanwas als door migratie. Over vijf jaar, in januari 2022, zal de bevolking volgens de CBS-prognose uit 17,5 miljoen mensen bestaan.

 
Bron: CBS
Geplaatst op 05-01-2017

< VorigeVolgende >


Share on: