Inhoud nieuwe PE-examens vastgesteld

De inhoud van de Wft PE-examens, die met ingang van 1 april 2017 worden afgenomen, is definitief vastgesteld. Dat heeft College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) door middel van een notificatie bekendgemaakt.

Conform het advies “Wft ontwikkelingen 2017” van het CDFD zijn de toetstermen, die gekoppeld zijn aan de ontwikkelingen 2017, opgenomen in de “Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft” per 1 april 2017. Ook zal een aantal andere aanpassingen van de toetstermen in de Regeling worden verwerkt.

Het CDFD-advies “Wft ontwikkelingen 2017” bevatte enkele ontwikkelingen onder voorbehoud, omdat bepaalde wetsvoorstellen nog niet waren aangenomen. De wetsvoorstellen die (nog) niet zijn aangenomen, zijn uit het document “Wft ontwikkelingen 2017” verwijderd. Voor zover nodig zal te zijner tijd de Regeling worden aangepast.

De  ontwikkelingen binnen de module(s) waaruit de beroepskwalificatie bestaat, vormen  een integraal examen. Bijvoorbeeld voor de beroepskwalificatie 'Adviseur Schadeverzekering zakelijk' dienen de modules Basis, Schadeverzekering particulier en Schadeverzekering zakelijk getoetst te worden. Het examen beslaat 22 vragen in 60 minuten, waarvan 16 kennisvragen en 6 vaardigheids/competentievragen waarmee 16 respectievelijk 12 punten verdiend kunnen worden. Om te slagen dient minimaal 68% van de punten behaald te worden.

Kennisvragen kunnen er zijn over de volgende ontwikkelingen bij zakelijk schade: Bedrijfsregeling Brandregres; Cyberverzekeringen; Nieuwe methodiek brandinspectie; Regels voor drones; Sanctiewet en ultimate beneficial owners (UBO); Schaderegeling co-assurantie; Solas verdrag; Verhaalsimmuniteit niet verder beperkt. En bij particulier schade ten aanzien van ontwikkelingen bij: College van Zorgverzekeringen (CVZ); De taken van ZiN, voor zover het de burgerregelingen betreft worden overgeheveld naar het CAK; Diverse wijzigingen in de dekking van de zorgverzekering; High-speed e-bikes en pedelecs; Land- en bosbouwtrekkers; Nationaal Contactpunt; Regels voor drones; Schademeldings-app; Vrije advocatenkeuze.

Vaardigheids/competentievragen voor schade particulier kunnen er zijn over: Diverse wijzigingen in de dekking van de zorgverzekering;  Eén systeem voor vastlegging van het aantal schadevrije jaren; Nieuwe Wet Natuurbescherming; Verzekeringen in de deeleconomie. Voor schade zakelijk: Cyberverzekeringen; Sanctiewet en ultimate beneficial owners (UBO).

Bovendien worden er in dit integrale examen voor Adviseur Schadeverzekering zakelijk kennisvragen en vaardigheids/competentievragen met betrekking tot module Basis gesteld.
Bron: CDFD
Geplaatst op 25-01-2017

Volgende >


Share on: