Catastrofe-monitor voor de SOM

​De SOM (Samenwerkende Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen) heeft een catastrofe-monitor laten ontwikkelen door HippoLine.

Het in Moordrecht gevestigde bedrijf is gespecialiseerd in business intelligence oplossingen. Alle bij de SOM verzekerde objecten (met betrekking tot alle brandverzekeringen: gebouwen, inboedel, inventaris en voorraden) worden door middel van deze applicatie in kaart gebracht, zoals de afbeelding laat zien te raadplegen op telefoon of tablet. Indien zich op een bepaalde locatie een calamiteit voordoet, is via deze applicatie direct inzicht te krijgen in de mogelijke omvang van de schade voor de door de SOM verzekerde objecten binnen een straal van 200 meter van de calamiteit-locatie. Het hebben van dit risico-inzicht is vereist ingevolge de Europese richtlijn Solvency-II, waarbij dit wordt gerelateerd aan de door verzekeraars aan te houden solvabiliteit. 

Gertjan Gardenbroek, directielid van de SOM: "Het beoordelen van scenario’s gebeurt niet langer op polis-niveau. Wij hebben nu het volledige plaatje en daardoor meer inzicht. We weten waar we in het land de meeste risico’s lopen. En op het moment dat ons portfolio verandert, kunnen we sneller schakelen." Zo kan het acceptatiebeleid worden aangepast als het risico in een bepaalde regio te groot wordt c.q. terughoudendheid bij acceptatie van risico’s in die gebieden. Ook kan worden overgegaan tot verhogen van de herverzekering bij catastrofe. 

De analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot alle brandverzekeringen (gebouwen, inboedel, inventaris en voorraden) die de SOM sluit. Gardenbroek: "Wij hebben de analyse ook uitgevoerd met de bedrijfsschadeverzekeringen inbegrepen. Deze categorie wordt uitgesloten in de Solvency II berekening, maar ons inziens doet deze gewoon mee bij een dergelijke catastrofe. Overigens had het geen impact op de uitkomst van het “grootste risico” omdat deze voornamelijk uit particuliere woonhuizen bestaat. Het lijkt mij overigens dat HippoLine ook andersoortige verzekeringen mee kan nemen in de analyse. Zo lang er maar sprake is van een verzekerd bedrag en een postcode+huisnummer, denk aan casco van auto’s."


Meer informatie over HippoLine.
Meer informatie over OVM SOM.
Bron: HippoLine B.V.
Geplaatst op 22-03-2017

Volgende >


Share on: