Brancheregister brengt de schademarkt in beeld

In ons brancheregister vindt u alle bedrijven die er toe doen in de schademarkt. Deze week VANDERWAL & JOOSTEN in beeld.

Vanderwal & Joosten is al meer dan twintig jaar als expertisebureau actief op het gebied van onderzoek naar en de behandeling van schadegevallen op technisch gebied in binnen- en buitenland. Met name bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde en chemie zijn speerpunten in onze expertise. Onze experts werken vanuit drie kantoren in Utrecht, Amstelveen en Rotterdam.

Vanderwal & Joosten expertiseburaeau:  http://www.schade-magazine.nl/almanak/vanderwal-en-joosten-expertisebureau/86

De NAW-gegevens en het telefoonnummer in ons Brancheregister zijn gratis. Ontbreken uw bedrijfsgevens in het Brancheregister of wilt u uw bedrijfsgegevens erin uitbreiden met een link + logo + specialisaties, neem dan contact op met EMG b.v 040-8428716 of stuur een mail naar info@schade-magazine.nl
bron: EMG b.v.
Geplaatst op 29-07-2017


Share on: