Connect en Licent gestart met Postex-implementatie

Postex Nederland B.V. meldt vandaag dat zowel Connect Assuradeuren als Coöperatie Licent is gestart met de implementatie van de Postex-toepassing. Beide bedrijven worden daarbij geassisteerd door het consultancybedrijf Grijpma AsG.

Postex verzorgt via een online cloudplatform het verzenden van alle uitgaande documenten in de gewenste lay-out. Het is een zogenoemde SaaS-oplossing (Software as a Service). Daarbij gaat het bij de Postex-toepassing zowel om de documenten die geprint worden als de documenten die digitaal worden afgeleverd. Campagnemogelijkheden worden geboden om de digitaliseringsgraad te verhogen. Ook bij de fysiek verstuurde documenten wordt gestimuleerd tot iDEAL-betalen of digitale incassomachtiging. Ook vindt permanente dataverrijking plaats, doordat bij elke verzending gegevens gevalideerd worden.
 
Connect Assuradeuren is een volmachtbedrijf met volmachten van 10 maatschappijen. Het bedrijf werkt samen met 20 aangesloten assurantietussenpersonen. Coöperatie Licent is een samenwerkingsverband van 22 assurantiekantoren. Licent Assuradeuren en Licent Inkomensverzekeringen beschikken over 13 volmachten. Voor Connect en Licent is het van belang dat de 'look and feel' van de documenten per aangesloten kantoor in te regelen is, op basis van de gegevens uit hun ANVA-administratiesysteem. Inzicht en rapportage worden ook voor alle aangesloten kantoren afzonderlijk geboden.

Meer informatie over deze twee casussen via deze link.
Bron: Postex Nederland B.V.
Geplaatst op 12-07-2017


Share on: