Cunningham Lindsey gaat voor de wind

Cunningham Lindsey Nederland (CLN) heeft een nieuw team in het leven geroepen, dat zich specifiek met de verzekeringsaspecten van windenergie gaat bezighouden. "Het team is een antwoord op de snelgroeiende, wereldwijde vraag naar windenergie en de toenemende productie van windenergie; zowel onshore als offshore", aldus CLN.

Het Cunningham Lindsey Nederland (CLN) team voor de windenergiesector bestaat uit Michiel Groote Schaarsberg (een technisch schade-expert met uitgebreide ervaring in de materiaalwetenschap), Morten Jensen (meer dan 25 jaar ervaring in schadebeheersing en consultancy op het gebied van windenergie) en Erik van den Bos (coördinatie en schade-expert in de civiele techniek). Het team werkt nauw samen met Cunningham Lindsey Leif Hansen in Denemarken. Dat land is de bakermat van de windenergie en enkele wereldwijd toonaangevende bedrijven in de sector zijn in Denemarken gevestigd.  
 
"​Voor de Nederlandse kust wordt een groeiend aantal nieuwe windparken aangelegd en ook verbeteringen in het ontwerp en de financiering van windturbines geven de windenergie-industrie een grote impuls. De snelle groei van de windenergie stelt eveneens nieuwe eisen aan de verzekeringsmarkt. In de hele keten van engineering, productie, bouw en exploitatie van zowel onshore- als offshore windparken ontstaan nieuwe risico's, waarmee verzekeraars rekening moeten houden. CLN voert marktonderzoek uit en benadert pro-actief bedrijven in de duurzame energiemarkt en de windenergiesector. Daarnaast brengt het team de specifieke behoeftes van de betrokken partijen zoals verzekeraars, makelaars, eigenaren en exploitanten in de windenergie-industrie in kaart. Door dat te doen in nauw overleg met de belangrijkste spelers in de windenergiesector is CLN in staat om haar dienstverlening op het gebied van schadebeheersing te verbeteren en uit te breiden. Zo wil CLN uiteindelijk op maat gesneden oplossingen aanbieden en meer toegevoegde waarde creëren voor klanten in de markt voor windenergie. De schade-experts van CLN beschikken uiteraard over de juiste, technische kennis en vaardigheden en de noodzakelijke veiligheidscertificaten", aldus CLN. 
 
Op 5 oktober a.s. houdt CLN in Rotterdam een informatief netwerkevenement, om kennis te maken met het windenergieteam. CLN gaat dan ook in op de diverse verzekeringstechnische aspecten, waarmee ontwerpers, producenten en exploitanten van windenergieparken rekening moeten houden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Erik van den Bos, telefoon, 06-22466 318 of per e-mail: evdbos@cl-nl.com.
 
Bronnen: Cunningham Lindsey Nederland; foto Rodeleeuw
Geplaatst op 12-07-2017


Share on: