DNB-directeur Else Bos kan bijna 4 ton verdienen

Drs. Else Bos treedt per 1 juli 2018 toe tot de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Ze wordt als Voorzitter Toezicht eerstverantwoordelijk voor het toezichtbeleid van DNB. Haar portefeuille zal bestaan uit Toezicht Beleid, Toezicht Pensioenen en Toezicht Verzekeringen. Zij gaat méér salaris ontvangen dan gebruikelijk voor een dergelijke ambtelijke topfunctie.

"De minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben na behandeling in de ministerraad besloten voor de bezoldiging van Bos gebruik te maken van een uitzonderingsmogelijkheid in de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De reden hiervoor is de unieke combinatie van kennis en ervaring waarover Else Bos beschikt. Haar bezoldiging is vastgesteld op maximaal 396.000 euro per jaar", aldus het persbericht van het ministerie van Financiën. 
 
Minister Dijsselbloem: "Else Bos heeft unieke ervaring met en kennis van het financieel toezicht. Ze werkte bijna twintig jaar in de bancaire sector en meer dan tien jaar op directieniveau in de pensioensector. Ook heeft ze ervaring met operationele zaken en juridische zaken en ze heeft een breed en internationaal netwerk. Dat alles is van toegevoegde waarde voor de directie van DNB.’’ Else Bos (1959) is na haar studie econometrie sinds ruim dertig jaar werkzaam in de financiële sector. Zij werkte onder meer bij ABN AMRO en NIBC. Sinds 2002 werkt ze voor pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, waar ze sinds 2013 bestuursvoorzitter is. Bos treedt per 1 november 2017 terug uit haar huidige functie bij PGGM en zal gebruik maken van een opgebouwd recht op sabbatical. Op 1 mei 2018 begint Bos aan een inwerkperiode bij DNB, waarna zij op 1 juli 2018 toetreedt tot de directie van DNB.
 
De benoeming van Else Bos gaat in per 1 juli 2018 en geldt voor de duur van zeven jaar. Zij volgt de huidige Voorzitter Toezicht dr. Jan Sijbrand op, wiens benoemingsperiode op 1 juli 2018 afloopt. Sijbrand had bij zijn aantreden in 2011 al aangegeven dat hij slechts één termijn wilde dienen. De directie bestaat momenteel naast Sijbrand uit Klaas Knot (president), Frank Elderson en Job Swank.
 
 
Bronnen: Ministerie van Financiën; DNB; PGGM (foto)
Geplaatst op 12-07-2017


Share on: