FOCWA Autoruitherstel blijft zelfstandige vakgroep

Tijdens de ledenraad van de Vereniging Specialisten FOCWA is door de Vakgroep Autoruitherstel het voorgenomen besluit gepresenteerd om actief te blijven als zelfstandige vakgroep binnen de Vereniging Specialisten. Bij de Vakgroep Autoruitherstel zijn 337 leden aangesloten.


Deze beslissing is de uitkomst van een onderzoek naar mogelijke alternatieve scenario’s gedurende het afgelopen jaar. "Met dit besluit erkent en onderstreept FOCWA dat autoruitherstel nu en in de toekomst een op zichzelf staand specialisme is, dat daarbij ook vraagt om een specialistische belangenbehartiging binnen de branche, inclusief de daarbij behorende strenge eisen aan kwaliteit en opleiding. Dit ter waarborging van de klanttevredenheid bij opdrachtgevers en klanten als belangrijk fundament voor een gezonde bedrijfsvoering en continuïteit van de aangesloten leden", aldus de FOCWA. 

Sinds 2010 is FOCWA Autoruitherstel actief als de belangbehartiger voor de autoruitherstelsector. FOCWA Autoruitherstel is van mening dat ruitreparaties en vervanging door de toegenomen complexiteit van de gebruikte materialen en technieken, en de snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen zich aandienen, steeds complexer zijn geworden. Dit alles vraagt, voor nú en op langere termijn, om bundeling van kennis en belangenbehartiging binnen een gespecialiseerde branchevereniging in plaats van deze over meerdere partijen te versnipperen.

In lijn met het eerder genoemde besluit heeft de Vakgroep Autoruitherstel de wens uitgesproken om een intensieve samenwerking aan te gaan met de Vereniging FOCWA Schadeherstel (autoschadeherstelbedrijven), om te komen tot een gelijk speelveld voor iedereen die autoruitherstelactiviteiten uitvoert. Hierdoor zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat de werkzaamheden bij FOCWA-bedrijven volgens een eenduidige norm en kwaliteit worden uitgevoerd. Het is de intentie dat de Autoruitherstel-leden tevens toegang krijgen tot een actuele auto-technische database waarvan ook FOCWA-autoschadebedrijven gebruikmaken. Daarmee zal men in staat zijn om reparaties nog efficiënter en kwalitatiever te kunnen uitvoeren.  

FOCWA Autoruitherstel geeft aan dat het essentieel is om de communicatie met haar leden op een hoger plan te tillen en ziet het daarbij als belangrijkste prioriteit om de toegevoegde waarde van het lidmaatschap duidelijker over het voetlicht te brengen. 
Bron: FOCWA
Geplaatst op 27-07-2017


Share on: