Kortsluiting en brand leggen 'Shell Pernis' stil

Zaterdagavond om ongeveer halfelf 's avonds ontstond bij Shell Pernis - de grootste raffinaderij van Europa - kortsluiting in het hoogspanningsstation, waarna een ontploffing volgde en brand. De brand is sinds zondagmorgen vroeg onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Op het terrein zijn zestig fabrieken. De helft kwam zonder stroom door de gebeurtenis.

Deze helft werd stilgelegd. In de loop van zondag bleek dat ook doorwerken voor de andere helft niet mogelijk was. Door de ketenvorming moest alle productie worden stilgelegd. Het kan nog dagen duren voor het gehele systeem weer operationeel is. Ook vandaag zal af en toe worden afgefakkeld. Bij Shell Pernis werken ongeveer drieduizend mensen, waarvan 1900 bij de oliemaatschappij zelf. De rest is in dienst van onderaannemers.

De laatste keer dat de complete raffinaderij in Pernis werd stilgelegd was in 2005. Dat duurde twee weken. De schade liep toen in de tientallen miljoenen euro's.

Shell voert de overtollige gassen middels affakkelen af. Dit gaat gepaard met stank (zwavelgeur), geluidsoverlast ("Het klinkt als een luide gasbrander") en vervuiling (o.m. roetdeeltjes). Het affakkelen is een preventieve maatregel. Bij het affakkelen worden vrijkomende gassen als methaan, ethaan en propaan verbrand. Deze zogenaamde dry gasses kunnen worden hergebruikt als raffinage-brandstof ("refinery fuel"), maar bij een teveel aan gas en bij een overschot op de markt kan een raffinaderij of boorplatform besluiten het gas ter plekke te verbranden. Dit veroorzaakt grote vlammen ("flares") die soms te zien zijn bij raffinaderijen.


Affakkelen is in Europa verboden vanwege luchtverontreiniging die het veroorzaakt, maar soms is het echter te gevaarlijk om het gas op een andere manier te verwijderen. 

Bronnen: AD; De Vlaardinger; NOS; RTV Rijnmond; Gert Struijs (foto)
Geplaatst op 31-07-2017


Share on: