Medische kosten ligfietser na botsing met bestelbus

In 2015 vond omstreeks kwart voor acht in de ochtend een aanrijding tussen een ligfiets en een bestelbus plaats. Buiten de bebouwde kom reed de bestelbus (met aanhanger) de bocht naar links in. De ligfiets kwam uit tegengestelde richting de bocht in. Beide voertuigen kwamen in de bocht met elkaar in botsing. In het geding is of de zorgverzekeraar van de fietser voor 100% van de gemaakte medische kosten regres kan plegen op de autoverzekeraar.


Er is een door de bestuurder van de bestelbus ingevuld aanrijdingsformulier waarin hij verklaart dat de ligfiets te hard door de bocht reed, onvoldoende rechts hield en daardoor tegen de bestelbus aankwam. De fietser verklaart van zijn kant dat de bestelbus over de wegas kwam waardoor de bestelbus en de ligfiets elkaar geraakt hebben. In de van het ongeval opgemaakte registratieset zijn deze beide lezingen opgenomen. Er zijn naast partijen geen getuigen van het ongeval. 

De zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar van de fietser stelt dat zijn zorgverzekerde geen verkeersfout heeft gemaakt. Het ongeval is uitsluitend het gevolg van de wijze waarop de bestuurder van de bestelbus de onoverzichtelijke bocht heeft genomen. Er zijn geen bewijzen van eigen schuld van de fietser. De zorgverzekeraar meent dat de WA-autoverzekeraar van de bestelbus ingevolge het convenant gehouden is 100% van de vordering van de zorgverzekeraar te voldoen. 
 
De autoverzekeraar

De autoverzekeraar stelt dat niet uit de stukken blijkt dat het ongeval enkel is te wijten aan de verkeersfout van zijn verzekerde. Dit blijkt niet uit het politierapport noch uit het door zijn verzekerde ingevulde schadeformulier. De autoverzekeraar is van mening dat op basis van het convenant een vergoeding van 40% van de vordering van de zorgverzekeraar op zijn plaats is.
 
De commissie
De commissie verklaart zich ontvankelijk om het geschil in behandeling te nemen en stelt vast dat uit de stukken niet blijkt welke van de twee partijen een verkeersfout heeft gemaakt. De bewijslast ligt bij de verzekeraar van het gemotoriseerde voertuig. Deze is op grond van 185 WVW aansprakelijk behoudens overmacht. Overmacht kan in dezen niet worden aangetoond. De autoverzekeraar moet aantonen dat de fietser een verkeersfout heeft gemaakt. Aan de hand van de overgelegde informatie slaagt de autoverzekeraar er niet in dit bewijs te leveren. 
 
Bindend advies

Het bindend advies van de commissie is dat de autoverzekeraar 100% van de gemaakte medische kosten dient te betalen aan de zorgverzekeraar.
Bron: Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars/Aansprakelijkheidsverzekeraars/17 ZGR 01; foto: Wilbert Berendsen - http://www.xs4all.nl/~wbsoft/ligfiets/cv2003/
Geplaatst op 12-07-2017


Share on: