Meer dan helft van fraude tijdens aanvraagfase

In 2016 leidde ruim één op de drie (gerichte) onderzoeken van verzekeraars tot de opsporing van een fraudegeval. Verzekeraars hebben vorig jaar 10.001 fraudeplegers opgespoord, circa 20 procent meer dan in 2015. Met de opgespoorde zaken was in totaal een bedrag van ruim 83 miljoen euro gemoeid. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

Naar schatting zijn 'enkele tientallen euro’s per jaar per huishouden aan premie' toe te schrijven aan degenen die frauderen met hun verzekeringen. Sinds afgelopen najaar hebben verzekeraars de mogelijkheid om hun interne onderzoekskosten via een vaste schadevergoeding direct te verhalen op de daders. Via deze zogenoemde directe aansprakelijkheidsstelling, een bedrag van 532 euro, hebben inmiddels 505 verzekeringsfraudeurs ‘lik-op-stuk’ gekregen. Het Verbond verwacht dat dit aantal de komende jaren fors zal oplopen en noemt de directe aansprakelijkheidsstelling een ‘zeer goed middel’ om verzekeringsfraude óók in eenvoudige zaken te ontmoedigen. Andere middelen zijn royement, registraties op waarschuwingslijsten en het terugvorderen van uitgekeerde bedragen.

De verzekeraars voerden vorig jaar 27.257 incidentonderzoeken uit, waarbij 10.001 keer fraude werd vastgesteld. Meer dan de helft van de vastgestelde fraudes (5.598 gevallen) vond plaats tijdens de aanvraagfase van verzekeringen. "Deze vroegtijdige detectie is een grote kracht van verzekeraars", aldus het Verbond. Van de 10.001 fraudeurs werden er 3.080 extern geregistreerd. Verzekeraars hebben 214 keer een bijzondere onderzoeksmethode conform de Gedragscode  Persoonlijk Onderzoek ingezet. In minder dan 1% van alle fraudezaken werd aangifte gedaan bij de politie.

Het CBV signaleerde vorig jaar een aantal opvallende fraudevormen. Het centrum waarschuwde al eerder voor de ‘scooterfraude’, waarbij scooterrijders na een ongeval naast de materiële schade voor de scooter onterecht een fors bedrag claimden voor een jaar studievertraging. Bij letselschadeclaims verveertienvoudigde het aantal incidentmeldingen. In de eerste zes maanden van 2017 zijn 55 zaken bij het CBV gemeld. Samen goed voor bijna 1,7 miljoen euro. Dit tegen slechts vier dossiers in dezelfde periode vorig jaar. Momenteel ziet het CBV de trend dat steeds meer jongeren via een valse claim iets van de kosten van hun vakantie willen ‘terugverdienen’. In de eerste helft van 2017 verdubbelde het aantal valse claims in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar bij reisverzekeringen ten opzichte van het aantal incidenten in dezelfde periode in 2015 en 2016.


 
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 27-07-2017


Share on: