Nieuw samenwerkingsmodel Schadegarant

Het nieuwe samenwerkingsmodel van Stichting Schadegarant is deze week officieel van start gegaan. Dat brengt met zich mee dat voor het eerst in het 25-jarig bestaan van Schadegarant gedifferentieerd wordt in opdrachtsoort: niet-cosmetische en cosmetische schades.

Herstelbedrijven kunnen kiezen voor welke vormen zij contracteren. Schadegarant werkt per 1 juli samen met 485 autoschadeherstelbedrijven en circa 1150 dealerbedrijven. Ook de allernieuwste filtertechnieken op basis van machine learning, die Schadegarant in eigen beheer heeft ontwikkeld, passen bij de vergaande professionalisering en modernisering in de samenwerking met de autoschadeherstelbranche, aldus de stichting.

Schadegarant heeft in het nieuwe samenwerkingsmodel ‘Kwaliteit en veiligheid’ als vierde hoofddoelstelling toegevoegd. "De kwaliteit in de schadeherstelbranche staat onder druk en deze druk wordt alleen maar groter met de steeds complexere voertuigen, materialen en reparatiemethodieken. Om de kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven garanderen zal de markt zich steeds meer gaan specialiseren waardoor samenwerking noodzakelijk blijft", zo geeft de stichting aan. De vier hoofddoelstellingen zijn:
1. Kwaliteit en veiligheid
2. Klanttevredenheid
3. Procesefficiency
4. Schadelast beheersing

Schadegarant meet de prestaties van de aangesloten autoschadeherstelbedrijven op de vier hoofddoelstellingen met behulp van eXperate. De ratingsystematiek die hier voorheen aan werd gekoppeld is in het nieuwe samenwerkingsmodel losgelaten. Voortaan wordt er ieder kwartaal een score (een getal) in plaats van een rating/classificatie (een letter) voor de bedrijven berekend. Deze verandering is tevens in het online zoekprogramma doorgevoerd. Efficiënte afwikkeling van het schadedossier is via eXchange optimaal geborgd.     
Bron: Stichting Schadegarant
Geplaatst op 07-07-2017


Share on: