OBEG nieuwe naam Overtoom Brand Expertise

Overtoom Brand Expertise, het bedrijf van Erik Overtoom dat sinds 2011 in binnen- en buitenland onafhankelijke brandonderzoeken verricht, heeft per 1 juli jongstleden de naam gewijzigd in OBEG. Dat staat voor Overtoom Brand Expertise Groep.

OBEG is de nieuwe handelsnaam voor het bedrijf, zoals in het register van de Kamer van Koophandel is ingeschreven. De bedrijfsnaam in het KvK-register blijft onveranderd Overtoom Brand Expertise. De rechtsvorm is eenmanszaak. Het bedrijf heeft geen medewerkers in loondienst, maar werkt met verschillende netwerkpartners. “De nieuwe naam dekt de lading van ons bedrijf veel beter”, zegt  Erik Overtoom (foto). De oude naam kon de indruk wekken dat het om een eenmansoperatie ging, "terwijl we juist met een tiental ervaren specialisten werken op het gebied van zowel technische als tactische brand- en andere schadeonderzoeken. Momenteel verrichten we zo’n 100 tot 120 toedrachtonderzoeken per jaar. Het overgrote deel is brandonderzoek, zowel technisch als tactisch. Overigens blijft ons werk niet beperkt tot brandonderzoek aan woningen en (industriële) bedrijfspanden, maar hebben we ook de know how in huis voor het doen van onderzoek naar complexe brandschades aan vracht- en personenauto’s en voor die aan  boord van plezierjachten en de professionele zee- en binnenvaart. Daarnaast worden we ook voor andere schadeonderzoeken ingeschakeld, zoals voor de meer omvangrijke en complexere diefstal- en letselschades”, aldus Overtoom, die verder opleidingen geeft op het gebied van brandonderzoek, onder meer voor het IFV.

Van het landelijke netwerk van OBEG maken onder meer deel uit de tactische onderzoekers van Bureau OVS (Jan Offerman) en Confid (Mirjam Kwantes, John Kemp en Gerard Schimmel). Voor complexe brandschades aan vracht- en personenauto’s wordt geregeld een beroep gedaan op de specifieke expertise van Marcel Zuidgeest (ZTE Expertise) en voor brandschades aan boord van schepen (pleziervaartuigen, zee- en binnenvaart) op de maritieme specialisten van BMT Surveys: Yrjo Migchelsen, Paddy Rynders en Teun Strijbosch, die overigens ook onderzoeken verrichten naar woning-, bedrijfs- en industriële branden. Verder wordt verdieping gezocht met de specialisten van Efectis (voorheen TNO) op het gebied van kennis over brandonderzoek, zowel voor brandonderzoek zelf als voor het uitvoeren van allerlei testen.

In verband met de naamswijziging zijn het logo en de website vernieuwd. 
                                                   
 
Bron: OBEG
Geplaatst op 05-07-2017


Share on: