Onderzoeksraad wil bescherming VDR-gegevens schepen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de Rapportage Ongevallen Scheepvaart met betrekking tot de periode november 2016 - april 2017 uitgebracht. Hierin staat informatie over ernstige incidenten en ongevallen in de scheepvaart die zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd in deze periode. Verder gaat de Onderzoeksraad dieper in op het beschikbaar stellen van de Voyage Data Recorder-gegevens, ook wel VDR genoemd.


De VDR slaat continu allerlei gegevens op van het schip, zoals de snelheid, positie en koers, maar ook de communicatie op de brug, alarmen, radarbeelden en motorgegevens worden geregistreerd. Door het gebruik van deze gegevens in een ongevalonderzoek kan de Onderzoeksraad een beter beeld krijgen van wat er precies heeft afgespeeld tijdens een ongeluk. De onderzoeksraad wil het belang van het beschikbaar stellen van deze gegevens graag onder de aandacht brengen in deze rapportage.

Voor het gebruik van de gegevens gelden internationale richtlijnen (IMO). Dat komt erop neer dat de de eigenaar van het schip altijd eigenaar van VDR en de gegevens erop blijft, maar dat gegevens aan onderzoekers ter beschikking gesteld moeten worden. Wat met de gegevens gedaan kan worden hangt volgens deze richtlijnen af van de nationale wetgeving. Vanuit onze nationale wetgeving brengt dat met zich mee dat de gegevens niet als bewijs in een strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedure kunnen worden gebruikt. Uitzondering is als sprake is van strafrechtelijk onderzoek naar een gijzeling, moord, doodslag of een terroristisch strafbaar feit. In buitenlandse territoriale wateren kan de situatie anders zijn voor een Nederlands schip; bijvoorbeeld de politie komt aan boord en eist de VDR-gegevens op. De Raad spant zich in om internationaal te komen tot een met de Nederlandse situatie vergelijkbare bescherming van de VDR-informatie. 
Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid
Geplaatst op 14-07-2017


Share on: