Studentenwoningen kennen inbraakgolf in zomer

Inbraken in studentenwoningen vormen ’s zomers (en in de aanloop daarop) een groot probleem. Dat melden de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Per jaar wordt honderden keren ingebroken in studentenwoningen. Het probleem kan volgens de organisaties voorkomen worden als studenten zich meer bewust zijn van de risico’s.

Daarom starten zij vandaag een informatiecampagne. De aftrap van de campagne vindt woensdag 5 juli rond het middaguur met een ludieke actie in Groningen centrum plaats. Bij een stellage op het Waagplein krijgen studenten de kans om zelf in te breken. Zo ervaren ze hoe makkelijk het is. Inbrekers hebben namelijk maar 30 seconden nodig om in te breken. Visuals zijn ontwikkeld om de studenten op de gevaren van deze 'vluggertjes' te attenderen. Naast de landelijke aftrap in Groningen zijn in de studentensteden Amsterdam, Leiden, Utrecht en Zwolle posters en kaarten verspreid en vinden lokale acties plaats. Bovendien vragen studenten via social media aandacht voor het thema. 
 
Afgelopen jaar begonnen de lokale studentenvakbonden VIDIUS (Utrecht) en ASVA (Amsterdam) meldpunten vanwege grote problemen op studentencomplexen daar. Naar aanleiding daarvan heeft de LSVb criminaliteitscijfers opgevraagd bij de politie. Ook zijn de meldingen, die binnenkwamen bij de meldpunten, bijgehouden. Hieruit is gebleken dat vooral in de zomer sprake is van een golf aan inbraken in de studentencomplexen. In Leiden vonden de afgelopen weken ook meer inbraken in studentenwoningen plaats. Diverse studentengemeenten, zoals de gemeenten Groningen, Zwolle en Leiden, en wijkagenten van lokale politieteams ondersteunen deze actie. 
 
Bon: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Geplaatst op 05-07-2017


Share on: