Symposium gerechtelijke deskundigen

Op 23 november 2017 houdt het LRGD (Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen) in de Jaarbeurs Utrecht (van 10.00 tot 17.00 uur) haar jaarlijkse symposium. "In 2017 werken partijen, advocaten en de rechtspraak 10 jaar met bij het LRGD geregistreerde deskundigen. Op dit symposium zullen sprekers vanuit verschillende achtergrond hierop reflecteren", aldus de LRGD.

De programmaleiding is in handen van dr. mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics en mr. ing. N.M. Keijser, Secretaris LRGD

Sprekers zijn mr. Ch. Alberdingk Thijm (advocaat/partner Bureau Brandeis), mevrouw mr. A.T. Dalen Gilhuijs (directeur StAB Gerechtelijke Omgevingsdeskundigen), dr. R. van Es (universitair docent Organisatiefilosofie aan de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UVA, zelfstandig consultant Cultuur, ethiek en politiek van Organisaties), prof. mr. Bart Jan van Ettekoven (voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam), prof. mr. H. Franken (voorzitter Raad van Toezicht LRGD), mr. ing. N.M. Keijser (secretaris LRGD), prof. dr. H.L.G.J. Merckelbach (hoogleraar rechtspsychologie Universiteit Maastricht, lid Adviescommissie afgesloten strafzaken en auteur van het boek "Intuitie maakt meer kapot dan je lief is" (Prometheus), lid Raad van Toezicht LRGD), mr. E.P. Nas (voorzitter Commissie van Toelating LRGD), drs. Ph.M. van Spaendonck RV (voorzitter PE Commissie LRGD), dr. J. Vis MBA CMC RV (voorzitter van het LRGD),  mr. F. Visser (televisierechter, voorheen kantonrechter rechtbank Noord-Holland, raadsheer plv Gerechteshof 's-Hertogenbosch) en mr. Teun L. de Vries (senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep, plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, voorzitter van de Geschillencommissie van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). 
Bron: LRGD
Geplaatst op 17-07-2017


Share on: