Vaknotitie cyberrisico's moet in lacune voorzien

Docent schadeverzekeringen, Anita Hol-Bubeck, heeft voor financieel adviseurs zakelijke risico’s de vak-notitie 'cyberrisico en de verzekeringsmogelijkheden' geschreven.

“De ontwikkelingen op het gebied van cyberrisico gaan snel", aldus Anita Hol. "Het risico is dermate aanwezig dat elk redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur zijn zakelijke relaties minimaal op dit risico moet attenderen. Belangrijk hierbij is dat de adviseur kan aangeven of er maatregelen genomen kunnen worden om het cyberrisico te beperken. Vervolgens hoort daar natuurlijk ook de analyse bij om te bepalen of het zinvol is om hiervoor een verzekering te sluiten.”

“Vanuit mijn dagelijks werk", zegt Anita, "merk ik dat er nog maar in beperkte mate studiemateriaal beschikbaar is waarin, voor de financieel adviseur, de ins en outs van de cyberverzekering goed worden behandeld. Samen met Bureau DFO hebben we daarom besloten zelf een syllabus voor dit risico te schrijven. Deze syllabus is voor iedereen beschikbaar. Hij is dus niet gekoppeld aan de verplichting om ook een opleiding te volgen.”  

“Ik merk in de opleidingen die ik verzorg dat veel cursisten in eerste instantie vooral de focus hebben op de dekking die de cyberverzekering geeft voor schade, als gevolg van cybercrime. De cyberverzekeringen doen echter veel meer. Verzekerden krijgen, op basis van deze verzekering, ook ondersteuning bij het voorkomen van schade ofwel preventie en, wanneer er dan toch een calamiteit is, direct hulp van de best beschikbare specialisten. Voor een deel is deze verzekering dus ook een naturaverzekering. Die onderdelen van de verzekering zijn misschien nog wel belangrijker dan het exacte schadebedrag dat wordt uitgekeerd”, merkt Anita Hol op.

“Het cyberrisico is een onderwerp dat de komende tijd centraal in de belangstelling blijft staan. Samen met Bureau DFO blijven wij daar dan ook op verschillende manieren aandacht aan besteden. Afnemers van de vak-notitie krijgen ook toegang tot een speciale website. Op deze website staan bijvoorbeeld de meest actuele verzekeringsvoorwaarden van de Nederlandse aanbieders van cyberrisicoverzekeringen, maar ook andere tools en informatie die adviseurs kunnen gebruiken om zich te bekwamen op dit, ook voor hen, nieuwe terrein.”

De vaknotitie kost 42,50 euro (exclusief 21% btw en exclusief verzendkosten). Het boekje telt circa 45 pagina's. De koper krijgt bovendien toegang tot bovengenoemde (besloten) website met documenten over het onderwerp.
Bron: Bureau DFO
Geplaatst op 11-07-2017


Share on: