Young-FERMA krijgt projectverzekering als ontbijt

Op 15, 16, 17 en 18 oktober 2017 vindt in Monte Carlo het FERMA Risk Management Forum plaats, met als titel 'Risk Manager in Pole Position, steering risks in turbulent times'. Tijdens dit meerdaagse congres worden extra inspanningen gepleegd door de organisatie om de jonge risk professionals zowel bij de inhoud van het vak als bij het opdoen van het zo belangrijke netwerk te betrekken.

Dat gebeurt onder meer door het organiseren van een 'Young Risk Professional Breakfast' op 17 oktober van 8 tot 9 uur. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op het thema 'projectverzekeringen'. "Steeds vaker wordt binnen bedrijven een projectmatige aanpak van risico's nagestreefd. Wat hierop aansluit is om de daartoe benodigde verzekeringen ook als componenten van een logisch geheel te zien en samen te stellen", zegt Ralph Mulder (rechts op de foto), Insurance & Subsidy Manager bij Uniper, zowel bestuurslid van NARIM als van FERMA. In zo'n projectverzekering voor bouwprojecten zijn naast de gebruikelijke CAR-elementen bijvoorbeeld ook de DSU (delay in start-up) of de ALOP (advance loss of profit) opgenomen.

Tijdens de ontbijtsessie wordt niettegenstaande de beperkte tijd goed de diepte ingegaan, hetgeen mogelijk is doordat een mondiale specialist op dit gebied de sessie zal leiden, te weten Bernadette Hackett, Global Relationship Leader bij Zurich Commercial, en doordat Adri van der Waart (links op de foto; Corporate Insurance Manager bij ARCADIS; penningmeester/secretaris NARIM) als moderator zal optreden. De interactie wordt bovendien bevorderd door een ontwikkelde mobiele app.

Insteek van de sessie zal onder meer zijn dat de jongeren onder de risk managers een goed besef krijgen van het belang van goede voorbereidingen van projecten en van de juiste duiding van het eigenaarschap van projecten alsook van de contractuele aspecten, en dat zij adequaat inzicht krijgen in de mogelijkheden die verzekeringen daarbij kunnen bieden. 

Onder ‘jongere risk managers’ wordt verstaan de managers onder de 35 jaar. De eerdere edities was deelname aan het Young Risk Professional Breakfast dan ook voorbehouden aan deelnemers tot 35 jaar. Dit jaar zullen desgewenst ook oudere deelnemers met een jonge geest de ontbijtsessie mogen bijwonen, zo geeft Ralph Mulder aan. De ontbijtsessie wordt dit Forum gesponsord door verzekeraar Zurich. 

Later op dezelfde dag kunnen de  jongere risk managers overigens ook kennis nemen van de beoogde inhoud van FERMA Lloyd’s Development Programme 2018-2019.

Ralph Mulder kijkt er naar uit om samen met de young professionals de toekomst van FERMA verder vorm te geven en "op deze manier zorg te dragen dat het nuttig voor ons allen is en attractief en kwalitatief blijft". 


 
Jan Schrijver
Geplaatst op 04-07-2017


Share on: