NVGA en SAR introduceren het Register Gevolmachtigd Agent (RGA)

In de zomer van 2016 besloot de minister van Financiën de volmachtmodule niet meer op te nemen in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. De NVGA heeft vanaf dat moment gewerkt aan een zelfreguleringstraject.

Vanaf 1 september a.s. kunnen alle GA-diplomahouders die werkzaam zijn in de volmachtbranche zich aansluiten bij de erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). De NVGA en de SAR  hebben nauw samengewerkt aan de oprichting van een erkenningsregeling voor Gevolmachtigd Agenten om op deze wijze te voorzien in het transparant vastleggen en onderhouden van het deskundigheidsniveau. Voor dagelijks leidinggevenden van de NVGA-kantoren is inschrijving in het personenregister verplicht. De NVGA  is zich er van bewust dat dit iets extra’s gaat vragen van de achterban. Tegelijkertijd is er de overtuiging dat het passend is bij de kwaliteitsstandaard van de NVGA en de professionaliteit van het volmachtvak. Een registratie als Gevolmachtigd Agent bij de SAR staat open voor ieder met een volmachtdiploma, zowel voor gevolmachtigden als medewerkers van verzekeraars.
 
Alle diplomahouders van het oude GA-diploma kunnen zich bij deze erkenningsregeling aansluiten. Voor houders van het oude GA-diploma geldt tot 1 juli 2018 een overgangsregeling. Zij kunnen zich op basis van dit diploma aanmelden voor het RGA. Degenen die het nieuwe diploma behalen, kunnen zich vanaf dat moment inschrijven. De nieuwe GA -opleiding sluit geheel aan bij de huidige praktijk en start in oktober 2017 als een 3-daagse klassikale opleiding. Op een later moment komen ook een avondopleiding en een E-learning variant beschikbaar. Alle onderdelen van het volmachtbedrijf worden belicht. De opleiding is praktisch ingestoken. Centraal staat hoe tegenwoordig een volmachtbedrijf wordt geleid, rekening houdend met alle processen en de diverse betrokken partijen in en buiten de keten.
 
Gekoppeld aan de inschrijving in het Register zullen deelnemers jaarlijks een PE programma moeten volgen. Het PE programma zal begin 2018 starten. 

De NVGA, de SAR en NIBE SVV spreken het vertrouwen uit dat de markt zich zal laten leiden door kwaliteit en dat de meerwaarde van de nieuwe GA-opleiding gecombineerd met een inschrijving in de erkenningsregeling Gevolmachtigd Agent een vanzelfsprekendheid zal worden binnen de branche.
 
Bron NVGA
Geplaatst op 31-08-2017


Share on: