Adfiz duikt in privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens door de AVG. Deze nieuwe regels hebben veel impact op de bedrijfsvoering. Adfiz ontwikkelt een uitgebreid Privacy-programma om haar leden te ondersteunen. Zo wordt er online een Privacy-portaal geopend. In het voorprogramma van de Nieuwjaarsbijeenkomst (11 januari) komt het thema aan bod.

Tot aan mei 2018 zal Adfiz op verschillende manieren ondersteuning bieden bij de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming):
• Stappenplan: Aan de hand van een stappenplan, dat deels gebaseerd is op een stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgen leden stap voor stap informatie over de invoering van de AVG.
• Privacy-portaal: In een nieuw Privacy portaal krijgen leden informatie over de nieuwe regels en hoe je hiermee om moet gaan. In dit portaal worden ook praktische instrumenten/tools opgenomen om aan nieuwe verplichtingen te voldoen.
• Privacy-gedragscode, de vertaling naar de praktijk: Adfiz werkt met de klankbordgroep van specialisten onder de leden aan een vertaling van de eisen van de Verordening naar de praktijk van de beroepsgroep. Zo’n branche-vertaling wordt ook wel een privacy-gedragscode genoemd. 
• Bijeenkomsten: In het voorprogramma van de Nieuwjaarsbijeenkomst (11 januari), in clusterbijeenkomsten en op andere evenementen wordt het onderwerp uitgebreid besproken, worden vragen beantwoord en praktische tips gegeven.
• Privacy-specials: In een serie speciale Privacy-nieuwsbrieven worden leden geïnformeerd over nieuwe informatie, ondersteuning en diensten.
• Marktoverleg: Adfiz overlegt met alle relevante stakeholders om de invoering zo soepel mogelijk te maken, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, SIVI, systeemhuizen en aanbieders.

Op de foto Adfiz-voorzitter Wim Heeres die komende Nieuwjaarsbijeenkomst in zijn nieuwjaarsrede ongetwijfeld aandacht zal besteden aan de AVG, het onderwerp dat in de eerste maanden van 2018 erg veel aandacht van de leden zal vragen
Jan Schrijver
Geplaatst op 29-09-2017


Share on: