Assurantiekantoren zijn voor het merendeel relatief jonge bedrijven

Assurantiekantoren zijn veelal relatief jonge bedrijven. Bijna de helft van de bedrijven bestaat 15 jaar of korter. Slechts 20% van de intermediairs bestaat 30 jaar of langer. Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) heeft onderzoek gedaan naar hoe lang intermediairs bestaan en heeft verbanden gelegd, onder meer met financiële soliditeit.

75% van de Nederlandse intermediairs is in de afgelopen 25 jaar opgericht. De meeste bedrijven zijn 11 tot 15 jaar oud, namelijk 19%. Slechts 12% (ruim 750) van de intermediairs is jonger dan 5 jaar. Bijna de helft van de bedrijven bestaat 15 jaar of korter. Het aantal bedrijven in de wat oudere leeftijdscategorieën is gering. Maar 20% van de intermediairs is 30 jaar of ouder. Dat zal te maken hebben met fusies en overnames, zegt RiFD. Daardoor zijn in de loop van de tijd veel intermediairs verdwenen. "Want zoals wij het inschatten werden er voor 1990 minstens zoveel intermediairs gestart als nu."

Het RiFD beschikt over alle oprichtingsdata van de Nederlandse intermediairs. Het gaat daarbij om de leeftijd van het bedrijf en niet van de ondernemer(s). Circa 6.300 bedrijven zijn meegenomen in het onderzoek. Dit betreft bijna de gehele markt. In combinatie met de oprichtingsdatum, zijn verschillende andere grootheden uit de database van RiFD onderzocht. Zoals bijvoorbeeld de financiële gezondheid, de omvang in FTE en de geografische verdeling. Het blijkt dat er significante verbanden zijn tussen de leeftijd van het bedrijf en een aantal van deze grootheden.

De financiële gezondheid of credit rating wordt uitgedrukt in een cijfer tussen de 1 en 10. Relatief jonge bedrijven krijgen gemiddeld een lagere credit rating: 6,9 (het overall gemiddelde is 7,2). "Een gemiddelde zegt echter niet alles. Het kan zijn dat een klein aantal zeer lage credit ratings het gemiddelde omlaag trekt of een klein aantal zeer hoge credit ratings omhoog. Vandaar dat het RiFD ook kijkt naar het percentage onvoldoendes. Het blijkt echter dat ook het percentage onvoldoende credit ratings bij jonge bedrijven met 27% veel hoger ligt dan het totaal gemiddelde van 18%. In het algemeen kunnen we zeggen dat hoe langer een bedrijf bestaat hoe financieel stabieler het is." Maar: "Wel lijkt het erop dat de oudjes, intermediairs ouder dan 100 jaar, toch wat gezondheidsproblemen ondervinden. Want ook bij deze groep bedrijven ligt de gemiddelde credit rating met 7,0 onder het gemiddelde van 7,2 en zijn er meer onvoldoendes."

Over de geografische samenhangen merkt RiFD op: "Het blijkt dat de oudere intermediairs van Nederland vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland zitten. Niet alleen absoluut gezien, maar ook relatief. Absoluut gezien zit 36% van alle intermediairs in deze beide provincies. In Zuid-Holland 20% en in Noord-Holland 16%. Van de oudere intermediairs (oprichtingsdatum langer dan 50 jaar geleden) zit 24% in Zuid-Holland en 18% in Noord-Holland. Niet geheel verwonderlijk als we kijken naar de ontwikkeling van de Randstad in de afgelopen decennia. Provincies waar relatief gezien echt opvallend veel jonge bedrijven (intermediairs die 6 jaar of korter bestaan) zitten, zijn er niet. Utrecht, Flevoland en Friesland hebben wel een licht hoger percentage jonge intermediairs ten opzichte van het overall percentage."

Er zijn ook verbanden tussen 'leeftijd van het bedrijf' en 'soort kantoor'. Bijvoorbeeld: "Maar liefst 45% van de volmacht kantoren bestaat 25 jaar of langer en meer dan de helft is ouder dan 20 jaar (55%). Bij de provinciale kantoren is dat slechts respectievelijk 22% en 33%."
 
Het complete rapport is via deze link te downloaden.
 
 
Bron: RiFD
Geplaatst op 20-09-2017

< VorigeVolgende >


Share on: