Beleef ook eens hoe een 'oudere' veiligheid ervaart

Tijdens de Amsterdam Security Expo is er een 'Secure Smart Buildings Plein'. Bezoekers kunnen via verschillende interactieve sessies kennismaken met de mogelijkheden om met slimme technologische toepassingen gebouwen veiliger te maken. Zelfs kan de bezoeker zich in een pak hijsen, waardoor hij of zij kan ervaren hoe het is om ouderdomsbeperkingen te hebben en wat dit met zich meebrengt voor de veiligheid in de woning van de senior.


Ook binnen de RAI zelf wordt met tal van nieuwe systemen gewerkt en geëxperimenteerd. Kevin van der Hulst – Projectleider Safety & Security van RAI Amsterdam: “Denk hierbij aan smart parking, traffic monitoring, video analyse en smart camera’s. Maar ook aan het gebruik van licht. Door in parkeergarages het juiste licht te gebruiken, voelen mensen zich veiliger.” Zoals Van der Hulst het ziet, wordt de RAI steeds “smarter”. “Langzaam komt er steeds meer verbinding tussen Security, ICT en Gebouwbeheer, functies die in de toekomst waarschijnlijk gaan versmelten. Wij detecteren nu bijvoorbeeld vanuit veiligheidsperspectief dat roltrappen niet werken, liften stilstaan of kamers niet in gebruik zijn. Waarom zouden we daar niet rechtstreeks op inspelen?" Volgens Van der Hulst gaan we in de toekomst meer richting totaal gebouwmanagement, wat ook te zien zal zijn in de mobiele meldkamer op de beursvloer. Van der Hulst: ”Als bezoeker kun je straks meekijken op twee schermen, die de totale status van het gebouw weergeven. Het resultaat op de schermen is een afgeleide van een enorme berg aan data, die met onze software via tal van kanalen is verzameld. Dit is de toekomst: een overzichtelijk geheel van het gebouw, met alle aspecten die daarbij komen kijken.”

Rol van installateurs wijzigt
De rol van installateurs is al aan het veranderen. Zeker ook de opkomst van Smart Buildings zal impact op deze branche hebben. Waar nu vaak sprake is van een tweedeling tussen de ICT- en fysieke installatie component, zullen installateurs in de toekomst van beide markten goed op de hoogte moeten zijn. Wat betekent dit qua (bij)scholing, welke kansen liggen hier voor ondernemers en hoe ziet de “installateur van de toekomst” er straks uit? Speciaal voor installateurs organiseert UNETO-VNI verschillende interactieve sessies over de toekomst van het vak en het borgen van de kwaliteit op het Secure Smart Buildings Plein. 

VRKI-instrument inbraakrisico
Op het Secure Smart Building Plein is ook het CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, aanwezig. Hier kun je als bedrijf terecht voor informatie, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat als het gaat om veilig wonen, werken en leven. Het CCV vertelt beursbezoekers alles over certificatie en inspectie op het gebied van brand- en criminaliteitspreventie. Ook laat het CCV zien welke handige instrumenten en praktische informatie er is met betrekking tot de veiligheid van gebouwen in het algemeen en Smart Buildings in het bijzonder. Zo demonstreert het CCV de VRKI, een instrument om het inbraakrisico en de daarbij behorende beveiligingsmaatregelen van een gebouw te bepalen. 

Ouderdoms-simulatie
Zijn de oplossingen die worden bedacht voor huizen en instellingen waar ouderen verblijven inderdaad wel handig en ook veilig? Om dit te testen kan gebruik worden gemaakt van GERT (GERonTologisch testpak). Wie in de huid van dit ouderdomssimulatiepak kruipt, beleeft een scala aan beperkingen die met ouderdom gepaard kunnen gaan. Inclusief de angst, onzekerheid en stress die daarbij komen kijken. Wat zie je bijvoorbeeld (niet) met de oogaandoening macula degeneratie of cataract, wat mis je als je gehoor vermindert of hoezeer wordt je fijne motoriek beperkt als je last hebt van tremoren? Bezoekers die nieuwsgierig zijn naar de toepassingen van GERT, kunnen op het Secure Smart Buildings Plein zelf ervaren hoe het werkt.

http://www.schade-magazine.nl/nieuws/archief/2017/09/amsterdam-security-expo-in-de-rai/3026Beursdata
Bronnen: Amsterdam Security Expo; RAI Nederland
Geplaatst op 21-09-2017


Share on: