Branchemonitor Schadeherstel gaat in op trendbreuk

In 2014 is voor het eerst de 'Branchemonitor Schadeherstel' uitgebracht. Komend najaar komt een vervolg hierop. De Branchemonitor Schadeherstel is een initiatief van Automotive Insiders en Oude Essink Business-Advies. De langetermijntrend in het schadevolume is dalend. Daarbij komen de effecten van een trendbreuk, die het gevolg is van o.m. de veiligheidsvoorzieningen in auto's, het autonoom rijden, de demografische ontwikkelingen en het autodelen.


Over de binnenkort uit te brengen branchemonitor zeggen de initiatiefnemers: "We onderzoeken de impact van megatrends als demografie, economie maar ook de impact van het elektrificeren van het wagenpark, de autonome auto en sharing. Daarnaast ook connectiviteit en (de instroom van) veiligheidsvoorzieningen in de auto’s en hun effect op de schadelast. Ook zullen we de verdeling van het Nederlandse wagenpark naar regio presenteren en de ontwikkelingen daarvan naar aandrijfvorm, klasse, etc. Samen met unieke cijfers over de particuliere schademarkt biedt ons dat de mogelijkheid om te komen tot een aantal scenario’s en een goede voorspelling van schadefrequentie en schadebedrag en daarmee de schadelast." Deze Branchemonitor Schadesector wil het inzicht verschaffen in de ontwikkeling en de samenstelling van het schadevolume voor de periode 2017-2025. "Gezien de snelheid waarmee de ontwikkelingen plaatsvinden, publiceren we elk jaar een update waardoor we in staat zullen zijn alle nieuwe ontwikkelingen te verwerken in onze prognoses", aldus de organisaties die de monitor uitbrengen. "In de monitor zullen we gebruik maken van unieke data, onder meer over het aantal schades en het schadebedrag dat door de berijders zelf wordt voldaan, buiten de verzekeraars om. Ook zullen we data leveren over de snelheid waarmee veiligheidsvoorzieningen penetreren in het wagenpark en wat daarvan de invloed is op het schadevolume."

De langetermijntrend in het schadevolume is dalend: terwijl het wagenpark in de afgelopen 20 jaar groeide van 5,8 naar 8,3 miljoen auto’s (+43%), is het schadevolume in diezelfde periode gelijk gebleven: 1 miljoen schades leveren € 1 miljard schadevolume. Relatief is het schadevolume (inclusief correctie voor inflatie) al gehalveerd in de afgelopen 20 jaar. Daarboven moet nu rekening gehouden gaan worden met de effecten van een trendbreuk. De oorzaken voor de komende trendbreuk met betrekking tot het schadevolume zijn:
▪ Veiligheidsvoorzieningen in auto’s;
▪ Beperkte groei wagenpark;
▪ Veroudering van het wagenpark;
▪ Autonoom rijdende auto;
▪ Demografische ontwikkelingen als verstedelijking en vergrijzing bevolking;
▪ Smart mobility & carsharing.

In een krimpende markt, neemt de concurrentie voor de schadeherstelbedrijven bovendien toe door:
▪ De autofabrikant c.q. het merk, dat de regie weer sterker in handen krijgt ook met betrekking tot schade; 
▪ Nieuwe toetreders op de schadeherstelmarkt zoals Carglass, Kwik-Fit & Euromaster;
▪ Nieuwe sturing, als gevolg van nieuwe toetreders zoals Fixico & Openclaims en nieuwe sturingsmodellen van verzekeraars en leasemaatschappijen.

Stategische keuzes waarvoor schadeherstelbedrijven staan, hebben aldus Leo Oude Essink tijdens een presentatie afgelopen donderdag, betrekking op
• Investeringen;
• Uitbreiding dienstenpakket (banden, oudere auto’s, zelf betalende klant);
• Herschikking in het schadenetwerk (cosmetisch/complex);
• Aandacht voor merkerkend schadeherstel.

Oude Essink schetste scenario's voor een matige en sterke daling van het schadevolume (zie diagram). 

De Branchemonitor Schadeherstel zal te koop komen voor 4250 euro exclusief btw. 
Bronnen: Automotive Insiders; Oude Essink Business-Advies
Geplaatst op 20-09-2017


Share on: