Congres 'Making Waves' op Afsluitdijk: 35 'water-innovaties'

Donderdag a.s. wordt op de Afsluitdijk het congres 'Making Waves' gehouden, met slimme en samenhangende ideeën over water, klimaat, voedsel, gezondheid, energie en veiligheid. Het congres wordt afgetrapt door de winnaar van de Nobelprijs Kofi Annan. Andere sprekers zijn minister Melanie Schultz van Haegen over 'goed watermanagement en internationale stabiliteit' en Tom Middendorp met de invalshoek veiligheid. Bovendien worden er 35 innovaties gepresenteerd.


Een van de innovaties betreft de 'Flash Flood Forecasting App' die voorspellingen biedt ten aanzien van overstromingen. Een 'flash flood' ofwel stortvloed is een overstroming waarbij lager gelegen gebieden overstromen. De app biedt gegevens en informatie van het Afrikaanse continent, met als doel inwoners van gebieden in Afrika te waarschuwen waar overstromingen nogal onverwacht kunnen voorkomen en waar slechts enkele uren beschikbaar zijn om de bevolking te waarschuwen. 

'Wegen van plastic afval maken' is een andere innovatie. Behalve dat dit duurzaam is door hergebruik van afval, kan regenwater worden opgenomen in het plastic systeem van de weg, hetgeen steden zowel weerbaar kan maken tegen overstroming als tegen droogte.

Met 'Staat van je straat' willen ontwikkelaars bewoners van huizen inzicht geven in de gevolgen van klimaatveranderingen voor hun wijk. In hoeverre zijn huizen in deze wijk bestand tegen hitte, droogte en overstroming en wat zijn de kansen op overstroming. Inzicht van bewoners zal kunnen leiden tot anticiperend gedrag van deze bewoners.

'Omgaan met zware regenval op stijlvolle manier' gaat eveneens in op het verwerken van overvloedige regenval en het daartoe tekort kunnen schieten van het riool. Bestrating waarin het regenwater zichtbaar is geïntegreerd laat de natuurlijke schoonheid van water zien en pakt tegelijkertijd overstroming ervan aan.

Meer innovaties op https://makingwavesnl.nl/#innovations
Bron: Rijksoverheid; Makingwavesnl.nl
Geplaatst op 04-09-2017


Share on: