Een verkeersongeval in het buitenland, wat nu?

Als een Nederlander een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een verkeersdeelnemer uit één van de andere Europese (al dan niet EU) landen betrokken is, dan is meestal het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing op de schaderegeling. Dit kan de afwikkeling van de schade ingewikkeld en moeizaam maken. Tijdens de themadag Europees recht en verkeersongevallen op 7 november a.s. wijzen de docenten u de juiste weg voor het verhalen van (letsel)schade bij internationale verkeersongevallen.

Aspecten die centraal staan tijdens de themamiddag: 
  • Welk recht is van toepassing inzake de aansprakelijkheid?
  • Welke instantie dient de schade te regelen (WAM-richtlijn)?
  • Welke rechter is bevoegd?
  • Toepasselijke verdragen (Herschikking EEX-Verordening/Verordening (EU) 1215/2012, Rome II, Haags Verkeersongevallen Verdrag)
  • Wat zijn de juridische en schadetechnische valkuilen voor het slachtoffer en diens belangenbehartiger?
  • Welke perikelen in de cross border schaderegeling onderkennen het  Nederlands Bureau Motorrijtuigenverzekeraars? 
Docenten:
mr. Antoinette Collignon, Advocaat, Legaltree
Marcus Donker, Teamleider OD/Letsel, DAS
Jelle Smits, Claims manager, Stichting Waarborgfonds Motorverkeer
mr. Steef Top, Advocaat, Advocatenkantoor Visser c.s.
 
Accreditatie:
NOvA: 4 PO-punten
NIVRE: 4 PE-punten
 
Meer informatie en inschrijven >
 
Hyperlink: https://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/europees-recht-verkeersongevallen-2600085?utm_source=schademagazine2nj&utm_medium=advertorialschademagazine&utm_campaign=europeesletsel
 
Andere interessante bijeenkomsten die Studiecentrum Kerckebosch dit najaar organiseert zijn o.a.:
 
8 november 2017
Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken
9 november 2017
Fraude in de letselschadepraktijk
14 november 2017
Whiplash en de beperkingenvraag
21 november 2017
Wegwijs in het woud van Werkgeversaansprakelijkheid
30 november 2017
Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen (art. 6:107 BW)
7 december 2017
Actualiteiten Letselschade
 
Bekijk onze volledige agenda op  www.kerckebosch.nl >
 
Hyperlink: https://www.kerckebosch.nl/agenda/384?utm_source=schademagazine2nj&utm_medium=advertorialschademagazine&utm_campaign=letseldageneuropees

(advertorial)
Bron: Kerckebosch uitgeverij | studiecentrum
Geplaatst op 27-09-2017


Share on: