Er komt 1000 kilometer aan wegen bij

Nederland staat wereldwijd op de derde plek van landen met de beste infrastructuur. Afgelopen jaren is er ruim 700 km extra aan rijstroken aangelegd. Met de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport dat op Prinsjesdag door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is aangeboden komt daar tot en met 2031 nog minstens 1000 kilometer bij.

Voor de duidelijkheid: een snelweg bestaat uit twee rijbanen met (meestal) meerdere rijstroken. Een kilometer snelweg met twee rijbanen van drie rijstroken levert dus een toevoeging aan het wegennet van zes kilometer aan rijstroken op.

In 2018 investeert IenM 2,6 miljard euro in het hoofdwegennet. Grote wegprojecten waaraan in 2018 gewerkt wordt zijn: de Rijnlandroute, de Rotterdamsebaan, de projecten Zuidasdok, de A10-knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel, A1 Apeldoorn – Azelo en de A15 Papendrecht – Sliedrecht. Daarnaast worden nieuwe weggedeelten opengesteld, waaronder de delen van de verbrede snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere, de N18 Varsseveld – Enschede en de A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Bunschoten. Voor onderhoud en aanleg van vaarwegen is in 2018 965 miljoen beschikbaar. Tot eind 2018 worden onder meer de keersluis Limmel, de vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis), de verruimde vaarweg Eemshaven-Noordzee en de vaargeul Wielingen worden opengesteld. Ook start de bouw van de sluis Terneuzen.

Waterveiligheid
In 2018 trekt het Rijk 526,7 miljoen euro voor de verbetering van waterveiligheid, 188,8 miljoen aan het beheer, onderhoud en vervanging en circa 22 miljoen voor de beschikbaarheid van zoetwater. Het totale budget van het Deltafonds is in 2018 circa 1,1 miljard. Na de versterking van de kust en de verbreding van de rivieren zodat die meer water kunnen afvoeren, is het van belang ons land minder kwetsbaar te maken voor extreme weersomstandigheden en de gevolgen van wateroverlast, droogte en hittestress. Het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (onderdeel van het Deltaprogramma 2018) schept hiervoor de voorwaarden voor de jaren na 2018. In de periode 2018-2031 is in het Deltafonds circa € 17 miljard beschikbaar, waarmee het jaarlijkse budget gemiddeld op circa € 1,1 miljard uitkomt.

 
Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Geplaatst op 20-09-2017


Share on: