Gezocht: nieuwe AFM-bestuurder

AFM-bestuurder Femke de Vries vertrekt per 1 januari 2018 bij de AFM en treedt vanaf die datum als senior partner in dienst bij &samhoud consultancy. Zij wil een "meer ondernemende rol" vervullen. De Vries was de afgelopen 15 jaar actief in het financieel toezicht (zij werkte ook bij DNB) en sinds 2015 bestuurder bij de AFM. Zij blijft als bijzonder hoogleraar Toezicht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De reden voor de overstap "is van persoonlijke aard", aldus de Vries: “Als bestuurder en wetenschapper ben ik voortdurend nieuwsgierig naar wat mensen en instellingen drijft en op grond waarvan zij bepaalde keuzes maken. Na 15 jaar in de financiële wereld zie ik dit als een mooie stap om mijn ervaring te verbreden en een meer ondernemende rol te gaan vervullen. Hoewel ik de AFM met pijn in het hart verlaat, is dit een kans die ik niet voorbij kon laten gaan.” 

Merel van Vroonhoven, voorzitter bestuur AFM: “Wij vinden het spijtig dat Femke de Vries vertrekt bij de AFM" en Paul Rosenmöller, voorzitter raad van toezicht AFM: “De raad van toezicht betreurt het vertrek van Femke de Vries. Zij heeft zich bij de AFM vol overgave ingezet op belangrijke toezichtdossiers. Met oog voor kwetsbare groepen klanten, vertaald naar daadkracht en doorzettingsvermogen in het toezicht op de financiële instellingen." Voor de vacature die ontstaat met het vertrek van bestuurder Femke de Vries, wordt de werving opgestart, opdat de raad van toezicht een geschikte kandidaat voor benoeming kan voordragen aan de minister van Financiën.

Bij haar benoeming in 2015 werd over haar bezoldiging bekendgemaakt: "Gezien haar brede ervaring en de zwaarte van de functie achten de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een salaris van bruto €218.950 op jaarbasis passend, inclusief pensioenbijdrage van de werkgever en vaste onkostenvergoeding. Dit is conform de individuele uitzondering zoals vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In het geval van herbenoeming zal dat bedrag in drie jaar tijd worden afgebouwd naar €209.000. Ook zijn afspraken gemaakt voor het inkomen in het geval van herbenoeming - in 2018 - van voorzitter Merel van Vroonhoven dat na overgangsrecht van de WNT zal uitkomen op €220.000."
Bron: AFM
Geplaatst op 14-09-2017


Share on: