Insurtech centraal tijdens Zakelijk Platform van Adfiz

Gistermiddag werd in Maarssen door Adfiz een kennisbijeenkomst voor de leden gehouden met het accent op zakelijke verzekeringen, het jaarlijkse Zakelijk Platform. Het plenaire thema was ‘insurtech’. Daarna konden de ongeveer 90 bezoekers kiezen uit één van de drie parallelsessies, met als respectievelijke onderwerpen bedrijfsschadeverzekeringen, pensioenen en zorgverzekeringen.

Paul Carty benadrukte in zijn inleiding over insurtech, dat deze technologische ontwikkeling nieuwe ‘tools’ levert voor distributie en dat het niet in zichzelf betiteld moet worden als een nieuwe distributievorm. Belangrijk is dat er een gelijk speelveld is voor wat betreft consumentenbescherming; het mag hierbij niet uitmaken of verzekeringsconsumenten bediend worden met de bestaande distributietools of met de nieuwe ‘insurtech tools’. Hij hekelde en passant het overmatige gebruik van het woord transparantie. Als men dit woord gebruikt komt het er bovendien veelal op neer dan men vooral doelt op provisie ‘disclosure’. 

Besef als intermediair in ieder geval dat insurtech-ontwikkelingen er zijn en dat je deze niet kunt stoppen. Als intermediair kun je ook een centrale functie in de ontwikkelingen innemen. Paul Carty is voorzitter van de EU standing committee van BIPAR (de in 1937 opgerichte federatie van Europese brancheverenigingen van intermediairs) en is algemeen directeur van het Ierse volmachtbedrijf ARB Underwriting Ltd. 

Sjaak Schouteren (Aon) schetste verschillende technologische toepassingen die in andere branches de distributie op hun kop hebben gezet, zoals Uber (het grootste taxibedrijf ter wereld dat zelf geen enkele taxi bezit), wereldwijd werkende online winkel Alibaba (die zelf geen voorraad heeft) en het bedrijf dat de meeste overnachtingen verkoopt Airbnb (dat zelf geen accommodatie bezit). Dergelijke vaststellingen zullen het assurantie-intermediair een hart onder de riem kunnen steken; immers voor hen is een dergelijke positie gebruikelijk. Schouteren schetste de ontwikkeling voor verzekeringen naar een situatie van “alles een commodity”. Dekking in units: per dag, per km, per liter, per item. En ‘pay as you go’ oplossingen. Naar gebruikmaking van verfijndere data door sensoren op lichaam, in huis en in de auto. Gegevens over levensstijl, snelheid van de auto en rijstijl, etc. Verzekeraars krijgen meer inzicht in oorzaak en gevolg. Door de technologie wordt het beter mogelijk ‘pre-incident’ diensten op te zetten; zoals bijvoorbeeld automatisch een ziekenauto te alarmeren bij een ongeval als elke seconde telt, om kortsluiting te voorkomen, om sprinklers eerder in werking te zetten. Door alle data ontstaan gedetailleerde klantprofielen.

Dat kan ook een ‘omgekeerd biedingsproces’ opleveren. De klant kan namelijk ook zelf het initiatief nemen, door tegen de markt te zeggen: “Dit is mijn profiel; kom maar op met wat jullie te bieden hebben aan verzekeringen op mijn profiel toegespitst.” De macht ligt bij de houder van de data; de verzekeringsconsument zelf én zijn intermediair. Het intermediair heeft als toegevoegde waarde dat hij, naast het zijn van  de vertrouwenspersoon van de klant, de data goed kan ontsluiten en interpreteren. Bovendien houdt het intermediair bij schade zijn rol: dankzij het intermediair minder discussie bij schade en een snellere afwikkeling. Schouteren gaf het advies aan de aanwezige Adfiz-leden toch vooral contacten te leggen met insurtech-bedrijven. Ook als je als intermediair niet groot genoeg bent om zelf insurtech-startups te financieren en te ontwikkelen. Wellicht zijn er samenwerkingen mogelijk, misschien zijn het potentiële klanten en je krijgt in ieder geval inzicht in de ontwikkelingen en in nieuwe risico’s. Sjaak Schouteren is bij Aon manager 'Cyber Risk Solutions'. Hij is in de branche ook bekend als de grondlegger van Young InSurance, het succesvolle netwerk voor jongeren in de verzekeringsbranche.

Na de inleiders en de discussie met de zaal, werd tot slot aan twee insurtech-bedrijven de mogelijkheid gegeven voor een mini-pitch. Levent Türkmen deed dat namens volmachtbedrijf SUREbusiness (volmachtbedrijf waarvan Meijers mede-aandeelhouder is). Het bedrijf biedt een online platform om zakelijke verzekeringen te kunnen vergelijken en (modulair) af te sluiten. Maaikel Klein Klouwenberg (op de foto links; rechts op de foto Adfiz-directeur Enno Wiertsema, die de discussie leidde) deed dat namens Posthuma Claims Management Filter. Door een specifieke claim af te zetten tegen de beschikbare big data, kan een advies gegeven worden aan de schadebehandelaar ten aanzien van de specifieke claim in kwestie. Inmiddels wordt het claimsfilter, zegt Klein Klouwenberg, zowel bij Nederlandse bedrijven als bij bedrijven buiten ons land toegepast. 
Jan Schrijver
Geplaatst op 21-09-2017


Share on: