Kort door de bocht: mannen duurder voor autoverzekeraars

Vergelijkingssite en tussenpersoon hoyhoy heeft enkele feiten op een rij gezet naar aanleiding van claims die voortvloeien uit autoverzekeringen die via dit assurantiebedrijf zijn gesloten. De schadefrequentie bij vrouwen ligt 0,3% hoger dan bij mannen, maar de gemiddelde schade bij mannen ligt hoger, te weten 295 euro hoger op 2370 euro. Dit zijn enkele conclusies die hoyhoy trekt en via een persbericht verspreidt.

Hoyhoy.nl noemt mannen gezien het hogere gemiddelde schadebedrag ‘duurder voor hun verzekeraars’. Maar dat is nogal kort door de bocht. Dat kun je eigenlijk niet zomaar concluderen op basis van een gemiddeld hoger schadebedrag. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat mannen gemiddeld in duurdere auto’s rijden dan vrouwen en dat daarmee (voor een deel) een verklaring kan worden gegeven voor een gemiddeld hoger schadebedrag. Mannen zullen dus naar alle waarschijnlijkheid gemiddeld een hogere premienota krijgen. Uiteindelijk gaat het om kosten én baten voor verzekeraars om het woord ‘duurder’ in deze context juist te kunnen gebruiken. Hoyhoy.nl kon ons desgevraagd niet aangeven in hoeverre in zijn onderzoek naar verklaringen voor het hogere schadebedrag is gezocht.

De analyse is uitgevoerd op ‘duizenden polissen’ (hoeveel precies wordt niet gemeld) en ziet zowel op WA-dekkingen als WA + beperkt-casco als WA -volledig casco. Uit een nadere toelichting aan ons door Hoyhoy op zijn onderzoek blijkt wel het aantal schades bekend: 'Ruim 2.000 schades, gemeten in de periode van 3 jaar'. Op onze navraag kregen we nadien wel de volgende verklaring: "Mannen kiezen iets vaker een minder uitgebreide dekking. Ofwel hiervan uitgaand zouden mannen een lagere gemiddeld schadebedrag hebben ten opzichte van vrouwen." 

Veruit het grootste gedeelte van alle schadeclaims op autoverzekeringen van klanten van hoyhoy.nl, komt voort uit bijzondere manoeuvres. Deze schadeclaims zijn goed voor 24,8% van het totaal. Op de tweede plaats staan ruitschades met 18,2%. Kop-staartbotsingen komen op de derde plek met 16,2%, gevolgd door botsen, slippen, van de weg of te water raken (11,9%).

Kop-staartbotsingen zijn vaker bij mannen dan bij vrouwen schadeoorzaak: die zijn goed voor een aandeel van 17,4% van het totaal. Bij vrouwen is het aandeel van kop-staartbotsingen 14,3%. Het schadebedrag voor deze botsingen ligt hoger bij de mannen, gemiddeld 3.226 euro. Bij vrouwen daarentegen gemiddeld 2.494 euro.

Als naar de uitsluitend WA-verzekerden wordt gekeken, zijn ‘bijzondere manoeuvres’ de meest voorkomende schade-oorzaak. Dat geldt overigens voor beide geslachten. Voor de verzekerden die ook een casco-dekking hebben, worden ruitschades (ook weer voor beide geslachten) als meest voorkomende schadesoort genoemd, gevolgd (voor beide geslachten) door bijzondere manoeuvres als meest voorkomende schadeoorzaak. 

De top 5 van meest geclaimde schades heeft bij beide geslachten dezelfde volgorde, maar in de percentages zijn wel een aantal verschillen te zien. 

Voor WA-verzekerden wordt de volgende top vijf gegeven aan oorzaken (percentages, links mannen, rechts vrouwen)
Bijzondere manoeuvre 32,1 / 35,5
Kop-staart 27,2 / 21,4
Botsen, slippen, van de weg of te water raken 18,7 / 20,5
Geen voorrang verlenen of door rood rijden 10,6 / 9,8%
Aanrijding met vast object  3,1% / 3% 

Voor verzekerden die ook een casco-dekking hebben wordt de volgende top vijf gegeven aan soort dan wel oorzaken (percentages, links mannen, rechts vrouwen)
Ruitschade 29,1 / 30,7
Bijzondere manoeuvre 20,1 / 18,1
Kop-staart 11 / 10
Botsen, slippen, van de weg of te water raken 6,9 / 7,6
Geen voorrang verlenen of door rood rijden 4,8 / 5,5 
Bronnen: Hoyhoy.nl; Jan Schrijver
Geplaatst op 13-09-2017


Share on: