Nieuwe advocaat-generaal bij Hoge Raad

Mevrouw mr. M.L.C.C. Lückers wordt advocaat-generaal in het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in per 1 januari 2018.

Mevrouw Lückers (1954) wordt advocaat-generaal in de sectie civiel in het parket bij de Hoge Raad. Zij is op dit moment senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag. In haar werk als rechter, vice-president en senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag heeft zij zowel ervaring in de sector personen- en familierecht als in het strafrecht opgedaan. Lückers volgt als advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. J.B.M.M. Wuisman op.

Aan de Hoge Raad is een parket verbonden, waarvan advocaten-generaal en de (plaatsvervangend) procureur-generaal deel uitmaken. De voornaamste taak van het parket is het geven van rechtsgeleerde adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Het parket is onafhankelijk en wordt geleid door de procureur-generaal. De conclusies worden door de advocaten-generaal (AG’s) namens de procureur-generaal genomen. 
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie
Geplaatst op 06-09-2017


Share on: