Pilots gemeenten / corporaties Duurzaam Herstel

Duurzaam Herstel, het label dat herstelbedrijven mogen voeren als deze voldoen aan eisen ten aanzien van duurzaamheid, bestaat nu enkele jaren. Directeur Harry Filon is tevreden over de ontwikkeling in het afgelopen jaar (onder meer aansluiting van de nieuwe disciplines schildersbedrijven en vloerspecialisten), maar benoemt ook een verbeterpunt.

"We bestrijken een omvangrijk deel van de markt, dankzij de grote schadeverzekeraars AEGON, a.s.r. en Unigarant, maar we willen erg graag dat meer verzekeraars Duurzaam Herstel omarmen." Dit zei Harry Filon afgelopen donderdag in de Beachclub Habana in Kijkduin waar de 'after summer BBQ 2017' gehouden werd voor de relaties van Duurzaam Herstel. Door toevoeging van de schilders en de vloerbedrijven neemt niet alleen het aantal specialismen toe en daarmee het aantal bedrijven dat het label voert. Bijkomend voordeel is dat de kennis binnen Duurzaam Herstel toeneemt van het werken met materialen waarin vluchtige stoffen zijn verwerkt, die dus kunnen vrijkomen bij de werkzaamheden (belangrijk voor degenen die ermee werken ofwel het korte termijn effect) en nadat deze zijn verwerkt (belangrijk voor de eindgebruikers ofwel het lange termijn effect). Deze kennis is ook bruikbaar ten aanzien van andere specialismen, omdat ook die te maken kunnen hebben met gebruik van materialen waarin vluchtige middelen zijn verwerkt. Als winstpunt van de afgelopen twaalf maanden noemde Filon voor de aanwezigen in Kijkduin ook de “verdere ontwikkeling van het voor de deelnemers geldende eisenpakket. Zo’n eisenpakket is vanachter bureaus opgesteld. Er is uiteraard zeer goed over nagedacht, maar toch ontwikkelen deze zich dankzij input van de auditeurs, de opdrachtgevers en de deelnemende bedrijven verder als er in de praktijk mee wordt gewerkt. Noem het voortschrijdend inzicht, of afnemende blindheid zo u wilt”. 

Op dit moment zijn het alleen verzekeraars AEGON, a.s.r. en Unigarant die uitsluitend willen samenwerken met herstellers die het label ‘Duurzaam Herstel’ voeren. Filon zei het erg jammer te vinden dat het niet gelukt is de afgelopen twaalf maanden ook andere verzekeraars hiertoe te hebben kunnen bewegen. “We hebben hierover veel gesproken met verscheidene andere schadeverzekeraars. Op raad van bestuur niveau is er wel degelijk animo voor, maar als je dan verder praat op directie- en managementniveau wordt duidelijk dat het nog niet zo gemakkelijk door te voeren is”, aldus Filon, die benadrukte dat er nog meer volume en draagkracht nodig zijn om een absoluut gevestigde waarde te worden in de schadebranche. In dit kader had Filon ook positief nieuws: woningcorporaties en gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers voor herstelbedrijven en ook deze soort organisaties kunnen met betrekking tot in te schakelen herstellers gaan eisen dat deze beschikken over het label Duurzaam Herstel. Er gaan op dit vlak pilots gedraaid worden met de gemeente Apeldoorn en met Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl te Eindhoven namens het samenwerkingsverband van corporaties Groene Huisvesters. Van beide organisaties zal er iemand plaatsnemen in het College van Deskundigen van Duurzaam Herstel. 

Tijdens de bijeenkomst pitchten zes genomineerden voor de Rob Insinger Duurzaamheid Award en brachten de aanwezigen hun stemmen uit (zie ons eerdere bericht). Gastspreker was prof. dr. Salomon Kroonenberg. Hij hield een inleiding over 'duurzaamheid en klimaatverandering' (zie artikel via deze link). 

Het label ‘Duurzaam Herstel’ (alsook de labels Duurzaam Repareren, Duurzaam Autoleasen en Duurzaam Autowassen) wordt uitgevoerd door de Stichting Duurzaam Repareren. Met ingang van afgelopen maandag gebeurt dat vanuit een nieuwe locatie. De stichting verhuisde binnen Apeldoorn. Het nieuwe adres is: Ketelboetershoek 44, 7328 JE Apeldoorn. Het telefoonnummer is ongewijzigd: 055 - 7502859.

Foto: Harry Filon reikte Marlies van der Meulen van Polygon Nederland als genomineerde voor de Rob Insinger Duurzaamheid Award het bij de nominatie horende certificaat uit 
Jan Schrijver
Geplaatst op 13-09-2017


Share on: