Solvabiliteit schadeverzekeraars gemiddeld 167%

De solvabiliteit van de schadeverzekeringsmaatschappijen in ons land (exclusief zorg) ligt gemiddeld (gewogen gemiddelde) op 167%. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dit recentelijk berekend op basis van de eerste officiële jaarcijfers van de verzekeringsmaatschappijen die gebaseerd zijn op de principes van Solvency II.

De solvabiliteitsratio voor een maatschappij wordt berekend door het aanwezige vermogen te delen door het vereiste vermogen (kapitaaleis), waarbij de kapitaaleis onder Solvency II risicogebaseerd is. Dat wil zeggen dat de omvang van de kapitaaleis per verzekeraar verschillend is en afhangt van het risicoprofiel van de desbetreffende verzekeraar. De schadesector getotaliseerd heeft een kapitaaleis van 5,361 miljard euro en een aanwezig vermogen van 8,955 miljard euro. Het aanwezige vermogen bij een maatschappij wordt gekwalificeerd in drie gradaties: Tier 1, Tier 2 en Tier 3. Tier 1 is het 'meest hoogwaardige vermogen' ofwel het vermogen dat de hoogste mate van zekerheid biedt. 97% van het genoemd totale vermogen van de schadeverzekeraars bestaat uit dit zogenoemde Tier 1 vermogen. 

Bij schadeverzekeraars ligt het gewogen gemiddelde van de aanwezige solvabiliteit zoals gezegd op 167% (ten opzichte van vereist 100%). Bij levensverzekeraars in ons land ligt de gemiddelde solvabiliteit nog fractioneel hoger dan in de sector van schade (exclusief zorg), te weten op 168% aanwezig solvabiliteit, maar van het totale aanwezige vermogen van levensverzekeraars (32,518 miljard euro) bestaat een kleiner deel uit dit meest hoogwaardige vermogen (percentage Tier 1 is 83%). 

Vanaf de webpagina onder deze link is informatie over de solvabiliteit per individuele maatschappij te downloaden. 
Bron: DNB; foto: Goud in opslag bij DNB, copyright DNB
Geplaatst op 20-09-2017


Share on: