Stichting Contactgroep Automatisering buigt zich over privacy

De Stichting Contactgroep Automatisering heeft gistermiddag in het kantoor van De Nationale Hypotheekbond te Diemen een 'Inspiratiesessie Privacy' gehouden. Professor Gerrit-Jan Zwenne was gastspreker en maakte duidelijk dat door de AVG die per mei 2018 gaat gelden er het nodige werk aan de winkel is voor de automatiseringsbedrijven in de assurantiebranche en de gebruikers van hun systemen.

Met deze informatiebijeenkomst zette de Stichting Contactgroep Automatisering een eerste stap om te kijken waar, door samen te werken, het proces van implementatie van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kan worden versneld en vereenvoudigd. Er is hier dus sprake van een 'verordening', ofwel een bindende rechtshandeling die (vanaf genoemde datum) in de hele EU van toepassing is. De verordening ziet op verwerking van persoonsgegevens, maar het begrip "verwerken" is veelomvattend, dat kan zijn o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. De privacyinbreuk van het verwerken van gegevens mag niet onevenredig zijn in verhouding tot belang waarvoor gegevens worden verwerkt en het belang kan niet op andere, minder belastende wijze worden gerealiseerd.

Uit de inleiding van Zwenne, Hoogleraar 'Recht in de Informatiemaatschappij' aan de Universiteit Leiden, werd duidelijk dat het een bijzonder complexe materie betreft. Alleen al het beantwoorden van de vraag "wat is wel of geen persoonsgegeven?" is geen sinecure. De AVG komt vanuit de Europese wet- en regelgeving. Dat brengt met zich mee dat sommige artikelen die naar het Nederlands "vertaald zijn" niet goed vertaald zijn c.q. niet goed passen in onze lokale werkelijkheid. Wat ook als 'ongunstig' gezien kan worden is dat Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is. Aleid Wolfsen staat volgens de spreker bekend als een man "die zich graag op de voorgrond ziet". Bijvoorbeeld door het uitreiken van een forse boete die in de buurt zal komen van het maximum van 900.000 euro. Bepaalde bedrijfstakken zullen voor een te stellen "voorbeeld" aansprekender zijn dan andere; de financiële dienstverlening en verzekeringsbranche is zo'n sector die bijvoorbeeld een dankbaar richtpunt zou kunnen zijn voor ook deze toezichthouder.

De interactie met de zaal was bijzonder stevig te noemen, wat wel aangeeft dat de automatiseerders er de komende maanden een hele kluif aan gaan hebben om de AVG waterdicht te gaan implementeren.

De complete presentatie van prof. Zwenne vindt u via deze link.
 
Margret Wallaard
Geplaatst op 14-09-2017


Share on: