Uitbreiding team Andriessen Expertise

Per 1 september jl. zijn weer twee nieuwe experts in dienst getreden bij Andriessen Expertise B.V., mevrouw mr. E. (Emmeken) Fijma en mevrouw B. (Bea) Jalvingh. Beiden zijn personenschade / aansprakelijkheidsdeskundige. Emmeken is de laatste jaren werkzaam geweest bij Cunningham Lindsey. Bea was voor haar overstap werkzaam bij Univé Verzekeringen.  


B. (Bea) Jalvingh, NIVRE Register-Expert
Bea Jalvingh heeft na afronding van de opleiding tot fysiotherapeut ruim 20 jaar in die branche gewerkt. De laatste 10 jaar daarvan echter in afnemende mate, nadat zij vanuit een grote behoefte aan verbreding en verdieping in het arbeidzame leven, in 1998 de overstap maakte naar de personenschaderegeling. In de loop der tijd is zij zowel werkzaam geweest aan de aansprakelijkheidszijde als aan de belangenbehartigerszijde en bij meerdere verzekeraars. Per 1 september 2017 heeft zij de overstap naar Andriessen Expertise gemaakt vanuit een nieuwe nadrukkelijke behoefte tot verbreding en verdieping in het werk. Bea streeft daarbij steeds, vanuit een grote interesse in de achtergrond en beweegredenen van de diverse partijen, naar een zuiver en communicatief helder en oplossingsgericht standpunt.
 
Mr. E. (Emmeken) Fijma, NIVRE Register-Expert
Emmeken Fijma heeft na haar rechtenstudie in Rotterdam gewerkt als schadebehandelaar bij een expertisekantoor. Intern is zij doorgegaan als regresexpert, waarna zij in 2011 als personenschade-expert aan de slag ging. Sinds 2016 is zij NIVRE Register-Expert personenschade. Voorafgaand aan haar start bij Andriessen Expertise per 1 september jl. is zij nog werkzaam geweest binnen een letselschadeteam van een schadeverzekeraar. Emmeken houdt van samenwerken en denkt graag in constructieve oplossingen, uiteraard in goed overleg met alle betrokken partijen. Heldere communicatie, durven kritisch te zijn en zoeken naar gemeenschappelijke doelen zijn naar haar mening hiervoor onmisbaar.


Door deze indiensttredingen is het team van experts van Andriessen Expertise nu uitgebreid tot 22 experts. Voor het volledige team zie https://www.andriessenexpertise.nl/content/nl/2/organisatie/22/experts.
 

 
 
Bron: Andriessen Expertise
Geplaatst op 07-09-2017


Share on: