Adfiz noemt AFM-provisievoorstel 'onverstandig en ondoordacht'

Op 23 februari 2018 treedt de Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie, Insurance Distribution Directive (IDD) in werking. In het wetsvoorstel staat dat een financiële dienstverlener de klant alleen hoeft te informeren over de provisie als deze rechtstreeks wordt voldaan. De AFM heeft hierop gereageerd. Die wil dat de klant altijd actief wordt geïnformeerd over de provisie. Adfiz is het niet met de AFM eens. "Dit is een onverstandig en ondoordacht voorstel", aldus Adfiz.

De IDD heeft tot doel om een gelijk speelveld te creëren voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, verbetering van de bescherming van de consument en bevordering van een interne markt voor financiële diensten. Implementatie van de IDD leidt ook tot wijzigingen in de informatieverstrekking en toezicht op het productontwikkelingsproces.

Visie AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op de consultatie van het Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie door het ministerie van Financiën. De AFM pleit in de consultatiereactie onder meer voor actieve transparantie over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen.

In het huidige wetsvoorstel staat dat een financiële dienstverlener zijn klant bij een schadeverzekering alleen hoeft te informeren over de hoogte van de ontvangen provisie, als de klant deze rechtstreeks aan hem betaalt. De AFM is er echter voorstander van dat dienstverleners hun klanten altijd actief informeren over de hoogte van de provisie. Ook als deze door de klant niet rechtstreeks, maar via de verzekeringspremie wordt betaald. De AFM wil hiermee voorkomen dat alleen consumenten die zelf vragen naar de hoogte van de provisie hierover worden geïnformeerd. Zeker in een online omgeving, waar er geen face-to-face-contact is tussen dienstverlener en consument, is het voor consumenten vaak niet of zeer lastig om te vragen naar de hoogte van de provisie. Door actieve transparantie van financiële dienstverleners is het voor klanten inzichtelijk wat de kosten zijn en welke dienstverlening daar tegenover staat. 

De informatiebehoefte over de kosten is bij consumenten groot: 87% wil dat de financiële dienstverlener hen actief wijst op de advies- en afsluitkosten van een schadeverzekering. Dit blijkt uit de AFM Consumentenmonitor van oktober 2017 in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. Tot slot wijst de AFM in haar consultatiereactie op de juiste online verstrekking van informatie en consistentie in de boetecategorieën. 

Reactie Adfiz
Adfiz is tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen. De AFM pleit in haar consultatie voor ongevraagde transparantie over de hoogte van beloning bij schadeproducten. Dit is een onverstandig en ondoordacht voorstel en wij zien geen enkele goede reden waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen. 

Wij steunen dan ook de tekst van het geconsulteerde conceptbesluit. Deze volgt de Europese eisen en regelt dat financieel dienstverleners transparant zijn over de wijze van beloning, en wanneer de consument erom vraagt ook over de hoogte. Daarmee sluit het besluit aan op de transparantie-eisen in de Europese richtlijn en de praktijk van de Nederlandse schademarkt. Bovendien, en dat is het belangrijkste, het biedt een veel betere garantie dat consumenten in hun afwegingen zowel de kosten als de toegevoegde waarde van advies meenemen. 
Jan Schrijver
Geplaatst op 17-11-2017


Share on: