Bedrijven verzekeren slechts 15% van hun maximale informatie-schade

Bedrijven en organisaties besteden vier keer zoveel aan het verzekeren van materiële activa (Property, Plant and Equipment, afgekort PP&E) als aan het verzekeren van 'informatie activa'. Voor wat betreft 'informatie activa' is slechts 15% van het 'mogelijk maximale verlies' (PML, probable maximum loss) verzekerd tegen 60% als het om PP&E gaat. Dit blijkt uit een rapport van Ponemon en Aon.

De aanvallen dit jaar met ransomware (gijzelingssoftware) van de types WannaCry en Petya hebben het gevaar van cyberrisico's stevig onderstreept voor zowel het bedrijfsleven als de samenleving. Ponemon Institute heeft deze maand een rapport uitgebracht over cyberrisico's met als titel '2017 Europe, Middle East & Africa (EMEA) Cyber Risk Transfer Comparison Report'. Het onderzoek is ondersteund door Aon. 

Andere belangrijke conclusies in het rapport zijn:
  • de gevolgen van bedrijfsontwrichtingen zijn voor 'informatie activa' 50% groter dan voor materiële activa.
  • 38% van de bedrijven en organisaties werd in de afgelopen 24 maanden met een echt 'cyberverlies' geconfronteerd, met een gemiddeld verlies van 3,3 miljoen dollar. 
  • slechts 30% van de bedrijven is zich 'volledig bewust' van de economische en juridische gevolgen van een internationaal datalek.
  • bedrijven schatten de kans op een schade van maximaal 50% PML voor de komende 12 maanden voor 'informatie activa'  in op 5,1% en voor PP&E activa van maximaal 50% PML op 1,6%. 
  • 65% van de organisaties in het EMEA-gebied verwacht dat de cyberrisico's in de komende twee jaar zullen toenemen.
Jan Schrijver, bron afbeelding en gegevens Ponemon Institute en Aon
Geplaatst op 01-11-2017


Share on: