De nieuwste wijn op verjaardag van EMN

Gisteren werd de Beaujolais Primeur vrijgegeven. Een traditie waaraan EMN een eigen traditie heeft verbonden, de jaarlijkse Primeur Party. Voordat Roel Govaert zijn openingswoord kon houden, nam CED CEO Hans Coffeng (rechts) de microfoon om Roel Govaert (links) en daarmee heel EMN van harte te feliciteren met het, zoals hij aangaf, precies op die derde donderdag van november 35 jaar oude - of in deze context wellicht beter passend jonge - bedrijf.


"In 1982 startte een gedreven ondernemer een klein schade-expertisebureau in Nieuwegein met de ambitie ‘de grootste en beste van Nederland’ te worden. Na enkele jaren werd verhuisd naar Rotterdam, om daar verder te groeien. Nu, 35 jaar later, lijkt deze ambitie goeddeels gerealiseerd. Het einde is echter nog niet in zicht; we gaan samen met CED Group nog mooie stappen maken", zei operationeel directeur van EMN, Roel Govaert gisteren op de drukbezochte Beaujolais Primeur Party. Zoals te doen gebruikelijk worden op de derde donderdag in november de Beaujolais wijnen die van in 2017 geplukte druiven gemaakt zijn, vrijgegeven om te verkopen door wijnhandelaren en daarmee voor consumenten om deze te drinken. EMN heeft daar inmiddels een jarenlange traditie aan gekoppeld, namelijk deze vrijgave van de Beaujolais Primeur met relaties op die derde donderdag van november op gepaste wijze te vieren. Met een glas van deze fruitige rode wijn in de hand en met een smakelijk 'walking dinner', een uitgelezen mogelijkheid biedend om te netwerken. Ruim 150 relaties van EMN waren gisterenmiddag en -avond aanwezig in het sfeervolle clubhuis van De Hooge Rotterdamsche golfclub, waar het evenement (na ooit in Nieuwegein te zijn gestart en ook jaren op de golfclub in Rotterdam Kralingen gehouden geweest te zijn) nu voor de derde achtereenvolgende keer is gehouden. Met bijna 40 medewerkers was het organiserende bedrijf als gastheer uiteraard ook goed vertegenwoordigd, een ideale gelegenheid om dus met elkaar bij te kunnen praten. 

"In een bedrijfsbrochure van het eerste uur staan ambitieuze formuleringen. ‘Gespecialiseerd bureau’; ‘een van de grootste van Nederland’; ‘met onderscheidende nieuwe filosofie: snelle, efficiënte dienstverlening’; ‘goed opgeleide deskundigen’; ‘gunstige prijs/kwaliteitverhouding’", zo haalde Govaert aan. Hij vervolgde: "Dat zijn precies de ambities waar EMN de afgelopen jaren op heeft ingezet. Recent nog sterker in combinatie met CED. Dit werpt duidelijk vruchten af: met bijna zestig experts zijn we intussen het grootste specialistische expertise-bureau van Nederland. Er is meer bereikt dan alleen groei. EMN is compliant met alle wet- en regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van privacy, ISO- en ISAE3402 gecertificeerd, doet tele- en video-expertise, werkt met sterke KPI’s voor efficiënte dienstverlening, heeft regres opgenomen als integraal onderdeel van het dienstenpakket, evenals fraudeonderzoek en -bestrijding. Daarbij stuurt EMN sterk op klanttevredenheid met hoge NPS-scores en genieten de EMN Masterclasses nationale belangstelling."

"Als onderdeel van CED Group ontwikkelt EMN zich snel verder, optimaal gebruikmakend van de wederzijdse mogelijkheden. Op inhoud en proces versterken we elkaar en geven we onze producten meer diepgang. Zoals met het Meldpunt Bijzondere Zaken om vroegtijdig verzekeringsfraude te achterhalen en zo schadelast te beperken. Maar ook in de dienstverlening bij calamiteiten, de investeringen in IT, de certificeringen, de permanente opleiding van onze experts – door de schaalvergroting binnen CED kunnen we dit gemakkelijker realiseren. Klanten nemen een hoogwaardig EMN-product af, maar de kwaliteit ervan wordt mede-gegarandeerd door de CED-organisatie waarvan we deel zijn."

"EMN is dus 35 jaar jong en nog vol ambitie. Geen vage stip op de horizon, maar een concreet doel. Zoals stevig doorgroeien in de hogere, gespecialiseerde segmenten. In de wereld waarin we werken, is echter veel aan de hand", schetst Govaert. "Marktpartijen gaan samen, verzekeringsvormen veranderen, de invloed van technologie en sociale media is enorm, en de klantbeleving verandert. In die wereld wil EMN van toegevoegde waarde zijn. Met verdergaande specialisatie en technologische innovatie. ‘Human centered innovation’ ten dienste van mensen en bedrijven. Mensen willen eigen keuzes maken, informatie en dienstverlening op zelf gekozen momenten ontvangen, met communicatie op maat. Binnenkort komt een nieuw digitaal platform van EMN en CED Property hieraan tegemoet. EMN blijft dus meebewegen en mee-ontwikkelen met de omgeving. Nog liever lopen we voorop! Je bent zo goed als je laatste wedstrijd – die houding, die ‘eagerness’, kenmerkt EMN en kenmerkt CED. Daarmee zullen we blijvend van waarde zijn voor onze klanten."

Tot slot zei Roel Govaert: "In die 35 jaren zijn er ook periodes geweest dat we alle zeilen bij moesten zetten om op niveau te blijven. Met steun van o.a. Thé van Steen, Dick Emmink, Frank van Alphen en Wim den Ouden zijn we er erg goed in geslaagd om het bedrijf stabiel te krijgen, de juiste mensen binnen te houden en geleidelijk aan steeds meer goede mensen binnen te halen en daarmee dus kwalitatief verder te groeien. We zijn inmiddels de grootste op het gebied van Brand en op het gebied van Varia. Vorig jaar gaf ik tijdens de Beaujolais Party aan dat we richting de 55 experts gingen, nu kan ik melden dat we inmiddels richting de 60 experts gaan. Die worden ondersteund door een twintigtal medewerkers in de binnendienst (in fte). Kortom, we groeien gezond en gestaag." Daarna hief hij met de tegen de 190 aanwezigen het glas, waarna het walking dinner op gang kwam. Omdat het nuttigen van wijn voor diegenen met eigen vervoer beperkt is, stond er voor iedere gast een fles 'Beaujolais-Villages Domaine des Duc Nouveau 2017' klaar om mee naar huis te nemen plus een flesje bronwater voor onderweg. Dat is wat je noemt goed gastheerschap. 
Jan Schrijver; bron foto CED Group
Geplaatst op 17-11-2017


Share on: