Insurtech is geen toekomstmuziek meer, maar nu toepasbaar

Tijdens de jaarlijkse am:dag hebben CED, RISK, Postex, Bugs Business en Grijpma AsG gezamenlijk uitgepakt door centraal op de beursvloer een 'Insurtechplein' te realiseren, waar diverse innovaties getoond werden op basis van praktijkcases.

Met demonstraties van verschillende oplossingen benadrukken deze insurtech-partners "de toegevoegde waarde van een sterke combinatie van mens en technologie. Van chatbots tot volledig geautomatiseerde schadebehandeling en van e-mailverzending gebaseerd op het klantprofiel tot het praten met de virtuele assistenten van Google en Amazon". 

De vele bezoekers van de stand kregen concrete innovaties te zien, hetgeen tot de nodige inspiratie geleid zal hebben.
De centrale boodschap van insurtechpartners CED, RISK, Postex, Bugs Business en Grijpma AsG tijdens de beurs was dan ook: "Insurtech is geen toekomstmuziek meer, maar is breed inzetbaar én toepasbaar!"

Op de foto van links naar rechts Arie Benard (CED), Mike Spits (Postex), Coen Sterk (Postex), Marc van Galen (RISK), Ischa Harnam (CED), Martine Langerak (CED), Hans de Wit (Postex), Harmen Vollmuller (RISK), Robert Kozijn (CED) en Maurice Kochanowski (CED)
 
Jan Schrijver; foto Margret Wallaard
Geplaatst op 22-11-2017


Share on: