NN terug in zorg; aanzienlijk verschil basispremie Ohra en Delta Lloyd

Het is voor de eerste maal dat NN Group door middel van een persbericht de premies bekendmaakt voor de zorgverzekeringen van Ohra en Delta Lloyd. NN was sinds 2004 geen zorgverzekeraar meer, toen de schaalgrootte ervan NN deed besluiten de portefeuille aan ONVZ over te dragen. Met de koop van Delta Lloyd en onderdeel ervan Ohra, is NN nu weer partij op de zorgverzekeringsmarkt.

OHRA
De maandelijkse premie voor de OHRA Zorgverzekering is voor 2018 vastgesteld op € 107,95. Hiermee stijgt de premie van de basisverzekering ten opzichte van 2017 maandelijks met € 3,40 (3,25%). 
 
Maurice Koopman, directeur OHRA: "In tegenstelling tot veel andere verzekeraars bieden wij een zuivere restitutiepolis, zodat onze klanten altijd zelf kunnen kiezen bij welke zorgverlener ze zich laten behandelen."
 
De maandelijkse premie van € 107,95 voor de OHRA basiszorgverzekering is inclusief 8% korting die klanten krijgen als ze de verzekering online afsluiten. "Net als voorgaande jaren ligt de premie in 2018 onder de kostprijs van de basisverzekering. Dat is mogelijk omdat OHRA eigen reserves inzet. De stijging van de zorgpremie is onder meer het gevolg van de toenemende vraag naar zorg en reguliere loon- en prijsstijgingen", zo wordt gesteld in het persbericht.
 
Delta Lloyd
Delta Lloyd heeft de premie voor de basisverzekering restitutie in 2018 vastgesteld op € 119,58 per maand (2017: € 115,83). Dit betekent een stijging van 3,24%. De premiestijging wordt onder meer veroorzaakt door een stijging van de zorgkosten. "Door de inzet van reserves stijgt de premie echter minder dan eigenlijk noodzakelijk is", volgens het persbericht.

Leon van Riet, CEO Nationale-Nederlanden Schade & Inkomen: "Wij vinden het belangrijk dat verzekerden in regie zijn over hun eigen zorg. Daarom kunnen onze klanten altijd zelf kiezen naar welke arts of welk ziekenhuis ze willen gaan. Daarnaast bieden wij ruime dekkingen in de aanvullende verzekeringen en diensten zoals de Gezondheidslijn en een second opinion van een internationale topspecialist."
 
De premies van de aanvullende verzekeringen en tandverzekeringen stijgen met maximaal 10% vanwege toegenomen zorgkosten.
 
 
Jan Schrijver
Geplaatst op 08-11-2017


Share on: