Ondernemers zien in 2018 groei omzet en investeringen

Nederlandse ondernemers verwachten voor 2018 een verdere groei van de omzet, de werkgelegenheid en de investeringen. Ten aanzien van de omzet zijn de verwachtingen het meest positief. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW, naar aanleiding van de door hen oktober jl. uitgevoerde meting.

Ondernemend Nederland verwacht voor 2018 meer omzet, hogere investeringen en uitbreiding van de werkgelegenheid. Ruim 37 procent van de ondernemers voorziet een toename van de omzet. Daarentegen verwacht 7 procent een afname. Het percentage dat een toename verwacht min het percentage dat een afname verwacht, is dus 30%. Het CBS spreekt in deze context van 'saldo' van 30% dat verwacht meer omzet te halen. Volgens dezelfde systematiek het woord 'saldo' gebruikend, verwacht per saldo bijna 15 procent van de ondernemers een toename in 2018 in de buitenlandse omzet.

Ook over de ontwikkeling van de personeelssterkte zijn ondernemers positief. Per saldo verwacht bijna 18 procent het personeelsbestand in 2018 te vergroten. Dit saldo ligt hoger dan eind vorig jaar, toen per saldo 11 procent van de ondernemers positief antwoordde over de personeelsontwikkeling in 2017.

Volgens per saldo 10 procent van de ondernemers zal er in 2018 meer geïnvesteerd worden dan in 2017. In de sector verhuur van en handel in onroerend goed zijn hierover de meeste ondernemers positief. Ook in de bouw en de detailhandel is het aantal ondernemers dat een toename van de investeringen verwacht per saldo groter dan het gemiddelde van het totale bedrijfsleven.

De ondernemers in het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) antwoorden vaker dan andere ondernemers positief over de verwachtingen voor 2018. Per saldo verwacht bijna 36 procent van hen een toename van omzet in 2018, tegen 25 procent bij het kleinbedrijf en 32 procent bij het grootbedrijf. 

Via deze link ziet u de grafiek op volledige grootte.
Jan Schrijver; bron afbeelding CBS
Geplaatst op 22-11-2017


Share on: