Substandaardverzekeraar wil klanten ook financieel opvoeden

De Vereende wil meer doen dan alleen een verzekeringsvangnet bieden. Deze verzekeraar van moeilijke risico's wil actief klanten helpen om hun schadeverloop te verbeteren en hun hulp bieden bij de persoonlijke financiële huishouding. Recent werd gestart met het Rij Zeker-project ter verbetering van het rijgedrag. Daarnaast wordt nu het project “Beter Beeld op Betalen” met het NIBUD gestart.

De Vereende wil onderzoeken of klanten oplossingen aangeboden kunnen worden om structurele financiële problemen te voorkomen. 
Zo kan voorkomen worden dat deze klanten door een betalingsachterstand toch nog onverzekerd rijden of dat door het verhalen van schade de financiële problemen elders worden vergroot. De Vereende start het project met klanten die regelmatig te maken hebben met problemen bij het betalen van de premie aan de Vereende. 

In samenwerking met het NIBUD worden de komende maanden met een groep klanten gesprekken gevoerd. Doel hiervan is het zoeken naar het verbeteren van de financiële situatie van deze klanten. Het daadwerkelijk concreet aanbieden van een coachtraject door het NIBUD is daarbij mogelijk. Daarnaast wil de Vereende leren hoe het incassoproces kan worden verbeterd, waardoor er in de toekomst minder problemen ontstaan. De aan deze klanten gerelateerde assurantieadviseurs worden op de hoogte gehouden.

Het samenbrengen van de twee disciplines, onderzoek en financiële coaching, onder één dak wordt door de Vereende als meerwaarde van de samenwerking met het NIBUD gezien. Daarnaast wekt de naam van het NIBUD veel vertrouwen vanwege de grondige aanpak van het instituut. “Wij vinden het belangrijk om op zoek te gaan naar de echte oorzaken om daardoor ook met oplossingen te komen waar onze klanten echt mee geholpen zijn. Liever helpen wij goed en structureel dan dat we alleen even een korte-termijn-oplossing bieden”, aldus Bert Sonneveld (foto), verantwoordelijk voor Marketing & Acceptatie bij de Vereende.
 
Jan Schrijver
Geplaatst op 29-11-2017


Share on: