Twee letselschadescripties beloond met prijs

De jaarlijkse scriptieprijs Letselschade 2017 gaat dit jaar niet naar één, maar naar twee scripties. Idya Karimi en Niels Blokland leverden elk een winnende scriptie in. De jury vond ze beide zo bijzonder, dat er dit jaar twee prijzen uitgereikt zijn door het organiserende letselschadekantoor, JBL&G uit Amsterdam.

JBL&G (Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht) wil met het uitloven van deze jaarlijks terugkerende scriptieprijs het onderwijs over letselschade onder de aandacht brengen, studenten stimuleren wetenschappelijk onderzoek te doen naar letselschade en hen aansporen zich te specialiseren in dit onderwerp. Daarmee hoopt het bureau de kennis van aankomende letselschadeprofessionals te verbeteren en de kwaliteit van het vak naar een hoger niveau te tillen.

Stefanie du Maine, eigenaar van JBL&G: “We merken tijdens sollicitatiegesprekken met potentiële juristen en stagiair(e)s dat zij het jammer vinden dat er zo weinig aandacht is voor letselschade tijdens de studie. Daarom geven we zelf ook al vaak masterclasses over het onderwerp. Met deze jaarlijkse scriptieprijs hopen wij het recht rondom letselschade wat meer in the picture te spelen op de hogescholen en universiteiten. En het geeft natuurlijk alle scriptieschrijvers een extra reden om daadwerkelijk een letselschadescriptie te schrijven.” De prijs, een bedrag van duizend euro, werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt. De prijs in 2016 werd gewonnen door Kirsten Maes van de Universiteit Utrecht met haar scriptie ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’.

Dit jaar was de ene winnende scriptie die van Niels Blokland,  momenteel masterstudent Civiel Recht aan de Universiteit Leiden. Hij breekt een lans voor de toepassing van kansschade bij medische fouten. “Origineel, actueel, goed uitgewerkt en hij schroomt niet om gevestigde namen aan te pakken”, aldus het juryrapport.

De andere prijs ging naar Idya Karimi, afgestudeerd in het Privaat- en Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Zij schreef haar masterscriptie over letselschade bij kinderen. Dat deden meer inzenders, het bleek een populair onderwerp, maar zij wierp zich geheel op de begroting van toekomstig inkomensverlies van jonge kinderen. Een heikel onderwerp in de praktijk, omdat er op allerlei verschillende manieren naar de mogelijke toekomst van een kind wordt gekeken. Zij pleit voor een algemeen toetsingskader, waarbij iedere vorm van (verboden) onderscheid of discriminatie wordt uitgesloten. “Juridisch knap gevonden, sterk uitgewerkt, met veel gebruik van nationale en internationale bronnen”, zo roemde de jury de scriptie.

Rechtenstudenten die momenteel tegen hun afstudeerscriptie 'aan zitten te hikken': ook in 2018 wordt er weer een scriptieprijs Letselschade uitgereikt. Het gaat om de beste bachelor- of masterscriptie rondom het onderwerp letselschade, die het jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum van de prijs is geschreven. Rechtenstudenten uit het hele land kunnen hun scriptie insturen vóór 1 oktober 2018. Een door JBL&G geselecteerde jury zal de inzendingen beoordelen op onder meer de volgende punten:
  • Originaliteit en de uitwerking van argumenten;
  • Juridische en wetenschappelijke kwaliteit;
  • Relevantie voor de letselschadepraktijk.
JBL&G publiceert de winnende scripties op zijn website. Daar is ook het reglement voor de scriptiewedstrijd  te vinden. 
 
Van links naar rechts op de foto Stefanie du Maine CEO van JBL&G, winnaar Niels Blokland, juryvoorzitter Jurriaan Goudkuil van JBL&G en winnares Idya Karimi 
 
 
Jan Schrijver; bron foto JBL&G
Geplaatst op 22-11-2017


Share on: