WA-autopremie bij zelfde verzekeraar in zelfde straat: 77% verschil

Een deel van de autoverzekeraars hanteert sterk uiteenlopende premies voor dezelfde WA-verzekering terwijl het bestuurdersprofiel en straat (en soms zelfs de 4 cijfers van de postcode) verder gelijk zijn. Hierdoor kan exact dezelfde WA-verzekering van dezelfde verzekeraar aan het begin van de straat tot 77% duurder zijn dan aan het einde van de straat. Dit concludeert vergelijkingssite Pricewise.


Het verschil in premie kan zo oplopen tot ruim 460 euro op jaarbasis. Een ruime meerderheid (64%) van de autoverzekeraars past geavanceerde microzoning toe, waarbij premies al kunnen verschillen als de laatste letter van een postcode anders is. Hierdoor kunnen grote verschillen per straat of dorp ontstaan. Dit concludeert vergelijkingssite Pricewise uit dataonderzoek naar het verschil in de autopremies van 22 autoverzekeraars op ruim 4.000 postcodes. 

Prijsverschillen per straat
Pricewise deed onderzoek naar premiedifferentiatie bij 22 autoverzekeraars op meer dan 3.500 postcodes in de vijf grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Daarnaast werden nog eens ruim 500 postcodes onderzocht in veertien kleinere gemeenten. Hiervoor werd gebruikgemaakt van data van verzekeraars en dataleveranciers MoneyView en Rolls. Uit analyse van de data blijkt dat prijsverschillen binnen dezelfde straat kunnen voorkomen als een straat meerdere postcodes beslaat. Dit geldt vooral voor de steden, omdat straten daar over het algemeen langer zijn. Bij de kleinere gemeenten zijn vooral verschillen te zien binnen de dorpen zelf. “We hebben dit twee jaar geleden ook al onderzocht en toen kwamen we enorme verschillen tegen. We zien wel dat dit bij sommige verzekeraars minder voorkomt, maar toch moeten we vaststellen dat er nog steeds grote verschillen zijn binnen hetzelfde viercijferige postcodegebied,” vertelt Hans de Kok, directeur van Pricewise.

WA-dekking voor 39-jarige VW-berijder, 3 schadevrije jaren
Voor de vergelijkingen maakte Pricewise gebruik van één profiel: een bestuurder van 39 jaar oud met drie schadevrije jaren. De persoon rijdt 15.000 kilometer per jaar en verzekert een Volkswagen Golf uit het jaar 2008 met enkel een WA-dekking. Grote verschillen in premies zijn vooral zichtbaar in de steden. Zo is het grootste verschil in Rotterdam te vinden, op de Dorpsweg. Hier kost de WA-verzekering van Lancyr op huisnummer 189 per maand 53,22 euro. Op nummer 64 is exact dezelfde verzekering van Lancyr voor exact hetzelfde klantprofiel 73% duurder, namelijk 91,86 euro per maand. Dat betekent een verschil van 463,68 euro op jaarbasis. Eveneens in Rotterdam, op de Dordtselaan, is een procentueel verschil van 77% te zien. Hier kost de autoverzekering van Avéro Achmea op huisnummer 62 per maand 67,76 en dat is 29,48 euro meer dan op nummer 163. Goed voor een verschil van 353,76 euro per jaar. 

Kleinere gemeenten
In kleinere gemeenten en dorpen komen grote verschillen aanzienlijk minder vaak voor, maar ook daar zijn deze alsnog fors. Uitschieters zijn verschillen tot 59% en een maximaal verschil van 229,20 euro op jaarbasis. Over het algemeen is de autoverzekering in de steden duurder dan in de kleinere gemeenten. Dit komt doordat het risico op schade in steden hoger ligt dan in kleine gemeentes.

Verschillen tussen verzekeraars aanzienlijk
Volgens Hans de Kok zijn verschillen voor dezelfde WA-verzekering binnen hetzelfde dorp of zelfs binnen dezelfde straat niet de enige uitkomsten van het onderzoek die opmerkelijk zijn. Ook de prijsverschillen tussen verzekeraars voor de dezelfde WA-verzekering op basis van hetzelfde profiel zijn aanzienlijk. “Voor een WA-verzekering op de Van Speykstraat nummer 112 in Rotterdam, betaal je bij Generali 37,43 euro per maand, en bij Nationale-Nederlanden 96,25 euro per maand. Op jaarbasis is dat een verschil van 705,84 euro. Wat betreft de inhoud van de WA-verzekeringen zijn de verschillen klein. De basisdekking van de WA-verzekering is wettelijk vastgesteld. Duurder betekent dan ook niet per se beter; de goedkopere verzekering van Generali is in een aantal opzichten bijvoorbeeld zelfs flexibeler dan die van de Nationale-Nederlanden, hoewel die tweede dan wel weer iets meer dekking biedt bij schade in het buitenland. Dit geeft nog maar eens aan hoeveel je kunt besparen door een vergelijking te maken,” aldus De Kok.

Verschil in tactiek
Bij de meerderheid van de onderzochte autoverzekeraars (veertien van de 22) zijn prijsverschillen voor de kleinste postcodegebieden te zien, op buurt- en straatniveau. Deze autoverzekeraars doen dus aan premiedifferentiatie als de letters van de postcodes verschillen. Zes van de 22 onderzochte verzekeraars beperken zich tot iets grotere gebieden en kijken alleen naar de vier postcodecijfers, de letters hebben dan geen invloed op de hoogte van de premie. Twee verzekeraars houden het globaal en tonen enkel premieverschillen per regio, dus als de eerste twee cijfers van een postcode verschillen.

In de toekomst meer verschil
Sommige verzekeraars zijn zeer open over hun prijsstrategie, zoals Generali. Deze verzekeraar past zelfs premiedifferentiatie toe op het niveau van huisnummer en toevoeging. “Ons rekenmodel maakt voor elk huishouden een inschatting van het risicoprofiel en de daarop gebaseerde benodigde premie. Dat gebeurt op basis van verschillende openbare databronnen. Deze data hebben wij vastgelegd op het niveau van postcode, huisnummer en toevoeging,” laat de verzekeraar weten in een reactie op het onderzoek aan Pricewise (Generali zal opgaan in ASR, red.). Ook Lancyr geeft een vergelijkbare reactie: “Wij bepalen de premies op postcodeniveau, omdat wij een verschil zien in schadelast en schadefactoren op dat niveau. In de steden liggen de prijzen daarom hoger.” Volgens Hans de Kok kan het zijn dat verzekeraars in de toekomst steeds meer op deze manier te werk zullen gaan om premies te bepalen. “Er zijn  steeds meer data beschikbaar op microniveau, die goed gecombineerd kunnen worden met de interne data van de  aanbieder zelf. Op deze manier zijn prijzen steeds nauwkeuriger te bepalen. Wellicht zal dit leiden tot nóg grotere verschillen binnen dezelfde straat.” 
Jan Schrijver; bron gegevens Pricewise
Geplaatst op 22-11-2017


Share on: