70% ziet goede toekomst letselschade-expert

Mr. Richard Tijink (foto) nam na 36 jaar in de letselschadebehandeling te hebben gewerkt, afgelopen vrijdag afscheid in de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden. Dat deed hij op inhoudelijke manier: een seminar waarin vijf wetenschappers elk vanuit eigen invalshoek naar personenschaderegeling keken. Aansluitend vond een afscheidsborrel plaats.

Het seminar had de titel ‘Personenschade-regeling in 2030’ en stond onder voorzitterschap van prof. Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Sprekers waren de professoren Kees Ahaus, Eduard Kimman en Siewert  Lindenbergh en de psycholoog George Smits. Zoals de titel al aangeeft, werd ingezoomd op de rol die de belangenbehartiger over ruim tien jaar vervult. Daarbij werden de ruim honderd aanwezigen in de collegezaal geraadpleegd door hen over stellingen te laten stemmen. Ahaus stelde de vraag of de letselschadebehandelaar op termijn dè regisseur zal zijn in het multidisciplinaire letselschadetraject. Bijna 80% antwoordde hierop bevestigend. Zijn logische vervolgvraag zorgde voor de verdieping van het begrip ‘regisseur’. Onder de antwoorden uit de zaal op de vraag wat we onder regisseur verstaan, sprongen vooral de begrippen dirigent, spin in het web, coördinator, procesbegeleider en leider in het oog. Ahaus sloot af met een Amerikaans filmpje over de zorg, dat goed illustreerde dat empathie zo wezenlijk belangrijk is om in verbinding te komen met de patiënt, en mutatis mutandis voor de in de zaal aanwezige doelgroep, met het letselschadeslachtoffer. 
 
George Smits pakte door op dit onderwerp. Volgens hem worden enerzijds de ‘feiten en cijfers’ en anderzijds de ‘emotie’ in gesprekken niet altijd goed uit elkaar gehouden. Het is waardevol om als letselschadebehandelaar dat wel goed te kunnen doen, om goed te kunnen duiden wat enerzijds de bovenstroom van de harde gegevens is, en anderzijds de onderstroom van emoties. Dat helpt ons om tot empathie te komen. Daarbij is het ook van belang, dat we gedrag niet zien als een oorzaak, maar veeleer als een symptoom. Het is van belang om de kern van het lijden te kunnen zien; als je dat ziet, kun je tot verbinding komen. Zonder empathie lukt het niet goed om tot afwikkeling van zaken te komen, zo betoogde Smits. 
 
Het laatste inhoudelijke woord in het seminar was voor mr. Richard Tijink. Hij legde drie scenario’s voor inzake ‘Letselschade-expertise in 2030’. 
• Het beroep van letselschade-expert bestaat niet meer.
• De letselschade-expert leidt een marginaal bestaan, wordt hooguit ingeschakeld als procesbegeleider.
• Een gereguleerd schaderegelingstraject wordt aangestuurd en gecoördineerd door een (wettelijk?) gekwalificeerde letselschade-expert. 
Uit stemming door de zaal, mocht worden afgeleid dat 70% een rooskleurige toekomst voor het vak ziet; 70% stemde op stelling 3. 20% stemde op de tweede en 10% op de eerste stelling.
 
Richard Tijink begon zijn loopbaan in de schadebranche in 1981 als personenschade-expert bij Van Ameyde Interschade. Van 1986 tot februari 1995 had hij de leiding over dit bedrijf. Daarna werd de belangenbehartiging bij Van Ameyde afgescheiden in een aparte juridische entiteit, Europrotector BV, waarvan hij van februari 1995 tot januari 2016 de leiding had. Begin 2016 volgde een fusie tussen Europrotector en Korevaar van Dijk. Het geïntegreerde bedrijf, dat onderdeel is van Van Ameyde, werd omgedoopt tot Flyct, met Mark van Dijk als de nieuwe algemeen directeur.
 
Richard Tijink bedankte de dagvoorzitter en de sprekers, alsook de in de zaal aanwezige branchegenoten en zijn collega’s, met een bijzonder woord van dank voor zijn echtgenote Annelies en zijn collega Paul Schillings, die in al die jaren Tijinks steun en toeverlaat is geweest. Schillings is nu directeur buitenland bij Flyct. 

Zie ook ons artikel van afgelopen vrijdag.
Jan Schrijver; bron foto Marcel Meijering
Geplaatst op 13-12-2017