Bestuurders moeten zorgen voor risicocultuur

Organisaties met een meer volwassen risicomanagement zijn beter voorbereid op eventuele financiële tegenslag als gevolg van nieuwe risico’s zoals de Brexit. Investeren in risicomanagement levert beter inzicht in zowel bestaande als opkomende risico’s. Dat leidt tot een betere financiële performance op lange termijn, maar ook op korte termijn, bijvoorbeeld in de vorm van lagere premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders.


Dat blijkt uit de vijfde editie van het jaarlijkse Aon Risk Maturity Index Insight Report. De Aon Risk Maturity Index is in 2011 ontwikkeld door Aon, in samenwerking met de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania. De index brengt voor senior risicomanagers en voor financiële en juridische professionals in kaart wat de belangrijkste aandachtsgebieden voor hun risicomanagement zijn en hoe ze die risico’s kunnen aanpakken. Ook toont het onderzoek het verband tussen het risicomanagement van organisaties enerzijds en hun resultaten en volatiliteit aan de andere kant. Het rapport bevat niet alleen inzichten, maar ook adviezen, 'best practices' en technieken ten aanzien van risicomanagement.

Lagere premies door volwassen risicomanagement
Organisaties met volwassen risicomanagement (risk maturity) betalen aanzienlijk lagere premies voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Een risk maturity-stijging van 10% hing samen met 3,8% lagere premies. Organisaties met lagere premies zijn doorgaans transparanter in hun risicocommunicatie en identificeren beter wat hun belangrijkste bestaande en opkomende risico’s zijn. Ook hebben ze vaker formele procedures voor het vergaren van informatie en gebruiken ze meer geavanceerde tools en methodes voor risicoanalyse. Net als in voorgaande edities van het onderzoek blijkt dat volwassen risicomanagement vaak samengaat met beter presterende en stabielere aandelenkoersen. In de financiële markt helpt risicomanagement in de voorbereiding op eventuele financiële gevolgen van de Brexit. Het is de eerste keer dat in het index-onderzoek de relatie tussen risicomanagement en de Brexit is onderzocht.

Verantwoordelijkheid voor risicomanagement verschuift naar top
“De verantwoordelijkheid voor gedegen risicomanagement verschuift meer en meer naar de top van organisaties,” zegt Alex van den Doel (foto), managing director van Aon Global Risk Consulting. “Bestuurders moeten niet alleen weten wat de belangrijkste risico's voor hun organisatie zijn, maar ook hoe ze die risico’s managen. In deze complexe en dynamische wereld is het hun taak om de volatiliteit te beperken en de organisatie weerbaar te maken voor onverwachte tegenslagen. Dat betaalt zich ook uit in lagere verzekeringspremies voor bestuurdersaansprakelijkheid.” Hij vervolgt:  “Goed doordacht risicomanagement dat gericht is op lange termijnwaardecreatie en weerbaarheid is nog altijd de beste bescherming voor organisaties die actief zijn in een snel veranderende, onvoorspelbare markt,” aldus Van den Doel. “Voorwaarde is wel dat het betreffende beleid binnen de hele organisatie draagvlak heeft. Bestuurders moeten ervoor zorgen dat in de hele organisatie de neuzen dezelfde kant op staan en een risicocultuur ontstaat.”

Het rapport is op te vragen op de pagina via deze link. 
Jan Schrijver; bron foto Aon
Geplaatst op 13-12-2017

< VorigeVolgende >


Share on: