IVS is nieuw keurmerk voor beveiliging personenauto’s

Met ingang van 1 januari is er een nieuw keurmerk voor de beveiliging van voertuigen: IVS. Deze afkorting staat voor Internationaal Voertuigbeveiliging Standaard. In ons land werken verzekeraars bij hun acceptatie met antidiefstalsystemen die gecertificeerd zijn volgens de VbV-SCM certificering. Het IVS-keurmerk is ontwikkeld en wordt aangeboden door managementbureau Visiewerk BV.

Schade Magazine ging over deze opmerkelijke lancering van een nieuw keurmerk voor antidiefstalsystemen in gesprek met Harry Filon, directeur van dit bureau, dat we in de branche ook kennen van het ontwikkelen en beheren van succesvolle labels als Duurzaam Herstel en Duurzaam Repareren. 

Het nieuwe keurmerk IVS is geen vervanger van huidige regelingen. Sterker nog men heeft helemaal geen eigen eisenpakket. “Nederland is in onze ogen te klein om specifieke nationale eisen te stellen aan voertuigbeveiliging. In plaats hiervan kiezen wij ervoor om internationale normeringen, zoals Thatcham (Verenigd Koninkrijk), MTPL (Zweden), AZT (Duitsland) en Incert (België/ Luxemburg), te accrediteren. Is een systeem - ongeacht of dit een af-fabriek- of aftermarketsysteem is - goedgekeurd in een van de lidstaten van de Europese Unie, dan kan het IVS-certificaat verstrekt worden. Ook de jaarlijkse hercertificering wordt laagdrempelig neergelegd en kan door de dealer of het eigen garagebedrijf worden geregeld. Men wil immers alleen weten of het systeem er nog inzit en of het nog werkt”, aldus Filon.
 
IVS is geen initiatief vanuit brancheorganisaties. In hoeverre heeft het dan bestaansrecht, vroegen wij aan Filon. “Het is inderdaad zo dat het geen collectief initiatief is, het wordt niet geïnitieerd vanuit een of meerdere brancheorganisaties, hoewel wij bij door ons uitgevoerd vooronderzoek vanuit brancheorganisaties zeer positieve reacties hebben mogen ontvangen. Het gaat in de kern allemaal om de behoefte die in de markt aanwezig is. Wij willen met het keurmerk in een behoefte voorzien. En, wij denken een probleem op te lossen voor alle stakeholders inclusief de eindconsument. Zolang het keurmerk aansluit bij een behoefte, heeft het bestaansrecht en kan het gebruikt worden door de stakeholders zoals de verzekeraars, leasemaatschappijen en de consument.
Wij vragen ook geen financiële bijdrage van bijvoorbeeld verzekeraars. Funding en bestuurlijke verantwoordelijkheid leiden er vaak toe dat een middel - dit kan een stichting of een keurmerk zijn - tot een doel op zich verheven wordt. Met IVS willen wij wegblijven van politieke belangen. Het is wat het is, en als het keurmerk je past, dan mag je er gebruik van maken.”

Zie voor meer informatie over het IVS-keurmerk het complete interview in SCHADE magazine nummer 6.
 
Jan Schrijver; bron foto Visiewerk B.V.
Geplaatst op 19-12-2017


Share on: