Kwart van mkb zonder aansprakelijkheidsverzekering

Uit onderzoek van Reaal blijkt dat ruim de helft van de ondernemers, uit het midden- en kleinbedrijf (mkb), verwacht dat de Nederlandse economie in 2018 zal verbeteren (53%). Ruim een derde verwacht dat het ongeveer hetzelfde zal blijven (35%). Een kwart heeft geen aansprakelijksheidsverzekering. Veertig procent heeft geen rechtsbijstandpolis.

Carola Wijkamp-Hermsen, directeur Intermediair Schade bij Reaal: “Om ondernemers uit het mkb zou goed mogelijk te ondersteunen met onze producten en diensten, doen wij periodiek onderzoek naar hun toekomstverwachtingen en naar onderwerpen waar zij soms wakker van liggen. Het is goed om te zien dat het mkb vertrouwen heeft in het komende jaar en dat een groot gedeelte verwacht te gaan groeien. Uit ons onderzoek blijkt echter ook dat er toch nog wel een paar risico’s zijn waar het mkb zich zorgen om maakt. Maar tegelijkertijd geeft bijna 70% aan onvoldoende kennis (29,2%) of geen tijd (38%) te hebben om zich hierin te verdiepen. Wij willen ondernemers attenderen op deze risico’s en hen waar mogelijk, samen met onze distributiepartners, hierbij ondersteunen.”
 
De verwachting is dat de economie in 2018 verder zal aantrekken. Iets minder dan de helft van de respondenten verwacht dat de economische situatie in 2018 ook voor hun eigen bedrijf zal verbeteren (47%). Ruim vier op de tien ondernemers verwachten dat de situatie hetzelfde zal blijven (43%). Per deelgebied heeft Reaal onderzocht welke issues de meeste slapeloze nachten opleveren.
 
De top 5:
1. Wat gebeurt er als ik door ziekte of een ongeval zelf niet meer kan werken? (35%)
2. Hoe zorg ik voor balans tussen mijn werk en privéleven? (33%)
3. Waar vind ik goed personeel? (31%)
4. Is mijn netwerk goed/uitgebreid genoeg om te kunnen groeien? (27%).
5. Is mijn bedrijf voldoende up-to-date wat betreft technologische ontwikkelingen? (20%)
 
Wat verder opvalt in het onderzoek, zijn onderstaande constateringen:
• Bijna 3/4 van de ondernemers regelt de administratie rondom verzekeringen zelf (74%). Maar in enkele gevallen doet de echtgenoot (12,1%) of secretaresse (4,6%) dat.
• Aansprakelijkheid wordt door 76% verzekerd, ofwel er is nog een groot aantal ondernemers (24%) dat geen aansprakelijkheidsverzekering heeft. 
• Minimaal drie op de tien ondernemers zeggen elektronica (34%), arbeidsongeschiktheid (32%) en/of rechtsbijstand (29%) niet te verzekeren; dit behoort volgens hen tot het bedrijfsrisico’s.

Let wel, het laatste punt geeft het percentage aan dat een bepaald risico niet heeft verzekerd met als reden dat het risico tot de bedrijfsrisico's hoort; het percentage van de ondervraagde mkb'ers dat het risico niet heeft verzekerd kan dus hoger liggen, er zijn immers ook andere redenen mogelijk. Voor rechtsbijstand bijvoorbeeld heeft 40% van de mkb'ers geen verzekering gesloten. Zie voor een nadere duiding van de uitkomsten, ook voor andere verzekeringen, deze post op onze Facebook-pagina.
 
Het onderzoek naar ondernemers uit het MKB is in opdracht van Reaal uitgevoerd door Panelwizard, onder 355 respondenten.
Jan Schrijver; bron gegevens Reaal
Geplaatst op 06-12-2017

< VorigeVolgende >


Share on: