Leverancier van met asbest vervuild straalgrit aansprakelijk

De rechtbank heeft na een zitting op 22 november jl, gisteren in een uitspraak in kort geding bepaald dat Eurogrit (Dordrecht) en het moederbedrijf ervan, Sibelco (Papendrecht), aansprakelijk zijn voor de schade van het gebruik door met asbest vervuild grit door straalbedrijf Muehlhan (Vlaardingen). Eurogrit moet een voorschot van 50.000 euro betalen aan Muehlhan.

Geëist was een voorschot van 2,4 miljoen euro. In een bodemprocedure zal het uiteindelijke bedrag bepaald moeten worden. Eurogrit is niet verzekerd tegen aansprakelijkheid door asbest. 

Op 5 oktober jl. hadden Eurogrit en Sibelco het Vlaardingse bedrijf, dat al 30 jaar klant is, op de hoogte gesteld van het feit dat het straalgrit mogelijk vervuild zou zijn met asbest. Na deze waarschuwing legde Muehlhan het werk op 9 locaties stil. De gritkorrels zijn al zeker sinds mei 2015 vervuild met asbest, heeft Eurogrit bekend gemaakt.

Straalgrit wordt met grote kracht tegen stalen of betonnen objecten geblazen om verfresten, roest of vuil te verwijderen. Vaak zit dat op ketels of op andere grote industriële objecten. Onder andere scheepswerven, Tata Steel IJmuiden en Shell Pernis werkten met het grit. Hoe het asbest in de gritkorrels van Eurogrit terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Het gaat om wit asbest, afkomstig uit Oekraïne. Dat land is samen met Rusland de voornaamste producent en exporteur van asbest ter wereld. Het basismateriaal betrof zogenoemde 'slakken' die bestaan uit een aluminiumsilicaat dat een restproduct is afkomstig uit een kolencentrale in Oekraïne.

Bijna 600 bedrijven hebben gewerkt met het vervuilde straalgrit, dat afkomstig is uit Oekraïne. Ramingen van de totale schade voor de bedrijven lopen uiteen, maar bedragen van 500 miljoen worden genoemd. Los daarvan is er dat hieruit beroepsziekten kunnen ontstaan. Het FNV heeft op haar site een uitgebreid puntgewijs informatie/stappen plan geplaatst voor werknemers die met het straalgrit hebben gewerkt. Daarin wordt onder meer gemeld:
  • ILT ( Inspectie Leefomgeving en Transport) onderzoekt de herkomst van het grit en tot nu toe is gebleken dat verschillende partijen staalgrit uit Oekraïne inderdaad wit asbest bevatten. ILT is bezig met een uitgebreider onderzoek, maar in de tussentijd mag het vervuilde grit niet meer gebruikt of verkocht worden.
  • Bij werknemers die in de afgelopen periode met het grit hebben gewerkt kan de vraag bestaan of sprake is geweest van eventuele blootstellingsrisico’s tijdens het straalwerk. Daarom zal TNO op verzoek van de Inspectie SZW onderzoeken welke blootstellingsrisico’s in verschillende scenario’s aan de orde kunnen zijn geweest.De werkgever dient jou en je collega's te informeren over wat er gevonden is, welke maatregelen er zijn en worden getroffen, en welke nazorg je als werknemer kunt krijgen.
  • Jij en je collega's mogen pas weer aan het werk als de werkplek zeker veilig is. Mocht de werkgever je gelasten om toch door te werken, dan heb je volgens de wet het recht om het werk te weigeren (art. 29 Arbowet).
  • Indien blootstelling (mogelijk) heeft plaatsgevonden: je werkgever moet eventuele blootstelling vermelden in je personeelsdossier. Deze gegevens dienen 40 jaar bewaard te worden.
  • Je werkgever moet de gezondheid van (mogelijk) blootgestelde werknemers monitoren door middel van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Ook de gegevens van deze onderzoeken dienen 40 jaar bewaard te worden.
Op zijn website heeft Eurogrit diverse berichten geplaatst waar onder meer wordt ingegaan op de product recall acties. Zoals over het ophalen van ongebruikt Eurogrit aluminium silicaat (smeltslak) straalgrit: "Eurogrit heeft het onverplicht op zich genomen om ook bij indirecte afnemers (d.w.z. klanten van onze eigen klanten) ongebruikt verontreinigd straalgrit op te halen. Sommige indirecte afnemers hebben rechtstreeks berichten aan Eurogrit gezonden over het verontreinigde straalgrit."

Reportage eenvandaag.
Jan Schrijver; bronnen gegevens RTV Rijnmond; AD; FNV; Eurogrit; afbeelding uit reportage NPO, eenvandaag
Geplaatst op 07-12-2017

< VorigeVolgende >


Share on: